do lietuviškai

do vertimas I;v (did; done) 1) daryti; veikti; įvykdyti; atlikti; to do a sum spręsti aritmetikos uždavinį; 2) paruošti, tvarkyti; to do one's room tvarkyti kambarį; 3) turėti reikalo (with); 4) (pa)baigti; the work is done darbas baigtas; 5) virti, kepti; 6) tikti; užtekti; that will do užteks; these shoes will do šie batai tiks; 7) vartojamas vietoj kito veiksmažodžio, kad nereikėtų pastarojo kartoti: she likes sports and so do I ji mėgsta sportą ir aš taip pat; 8) vartojamas kaip pagalbinis veiksmažodis; a) Present ir Past Indefinite laikų klausiamajai ir neigiamajai formai sudaryti: did you meet him? ar sutikote jį?; do you like it? ar jūs tai mėgstate?; I do not know him aš jo nepažįstu; She lives in London, doesn't she? Ji gyvena Londone, ar ne? she did not meet them ji jų nesutiko; b) liepiamosios nuosakos neigiamajai formai sudaryti: don't be noisy! netriukšmaukite!; c) veiksmažodžiui Present, Past Indefinite laikuose ir liepiamojoje nuosakoje pabrėžti: we did like them! jie tikrai mums patiko!; do tell me! pasakykite gi man!; to do away pašalinti; nuimti; to do away with pabaigti, panaikinti; to be hard done by blogai su kuo nors elgtis; to do for šnek. a) šeimininkauti; b) susitvarkyti; išspręsti problemą; c) žudyti, užmušti; to do in šnek. apgauti; to do into šnek.išversti; to do off nuimti; atrišti; to do on apsivilkti, užsimauti (pirštines ir pan.);to do open atidaryti; to do out sutvarkyti, apvalyti; to do over pertvarkyti (kambarį); to do upsutvarkyti; to do with a) pakęsti; b) pasitenkinti; to do without apsieiti be ko nors; to do well (badly) by smb. gerai (blogai) su kuo elgtis; how do you do? sveiki! (pirmąkart oficialiai susipažįstant); to do a townapžiūrėti miestą; to have nothing to do with neturėti nieko bendro; there is nothing to be done nieko negalima padaryti II n muz. nata do III n šnek. 1) apgaulė; mistifikacija; 2) svečių priėmimas, pobūvis; 3) taisyklės; do's and don'ts tai, kas leidžiama ir draudžiama

 • do (someone) an injustice būti neteisiam kieno nors atžvilgiu
 • do conjuring tricks (v.) daryti fokusus, burti, kerėti
 • do sth. on the side (v.) papildomai uždarbiauti
 • do somebody's hair (n.) padaryti šukuoseną, sušukuoti
 • do damage (v.) sugadinti, gadinti, apgadinti
 • do for () pribaigti
 • do by (v.) liesti, imti, apdoroti, paveikti, elgtis su, laikyti
 • do fine (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • do one's best (v.) susiimti, sutelkti pastangas, stengtis iš paskutiniųjų, nertis iš kailio, dėti pastangas, stengtis, padaryti visa, kas įmanoma
 • do one's utmost (v.) iš kailio nertis, padaryti viską, kas įmanoma
 • do out of (v.) nusukti
 • do a moonlight flit (v.) išvykti, leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti
 • do away with (v.) panaikinti, užplumpinti, uþplumpinti, nužudyti, pašalinti
 • do away with () pašalinti, atsikratyti, palikti, pamesti, panaikinti, išsivaduoti, išsivaduoti iš
 • do in (v.) užplumpinti, uþplumpinti, nužudyti
 • do magic (v.) daryti fokusus, burti, kerėti
 • do one's damnedest (v.) iš kailio nertis, padaryti viską, kas įmanoma
 • do s.o.'s hair (v.) padaryti šukuoseną, sušukuoti
 • do some gardening (v.) dirbti sode
 • do credit (v.) daryti, teikti kam garbę
 • do-nothing (n.) dykūnas, bastūnas
 • do one's worst daryti ką nori
 • do harm (v.) sugadinti, gadinti, apgadinti
 • do honor (v.) daryti, teikti kam garbę
 • do honour (v.) daryti, teikti kam garbę
 • do out () iškuopti
 • do a roaring trade () puikiai verstis, pralobti
 • do it (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
 • do one's level best (v.) kas įmanoma, padaryti visa, susiimti, sutelkti pastangas, stengtis iš paskutiniųjų, nertis iš kailio, dėti pastangas, stengtis
 • do one's bit () įnešti savo indėlį, prisidėti, nenusileisti
 • do number two (v.) kakoti, šikti, iššikti, ðûdas
 • do without () apsieiti be, atsisakyti
 • do things by halves atlikti darbą ne iki galo
 • do the housekeeping (v.) prižiūrėti namus
 • do with (with be or have) (v.) liesti
 • do-it-yourself (adj.) pasidaryk pats
 • do's and don'ts patarimai, rekomendacijos
 • do you mind! atsargiai! žiūrėkit!
 • do the trick () patenkinti poreikius, tikti, pavykti padaryti
 • do violence to (v.) išprievartauti, užpulti
 • do with (with have) (v.) būti susijusiam, liesti, turėti ką nors bendra, turėti ką nors bendra su, turėti reikalų su
 • do with (v.) turėti ryšį su kuo, sieti su, būti susijusiam, turėti ką nors bendra, būti įpainiotam
 • do-or-die (adj.) beviltiškas
 • do wrong () neteisingai pasielgti
 • make do (v.) tenkintis, susidoroti, susitvarkyti, pragyventi, išgyventi
 • Clube de Regatas do Flamengo
 • do-it-yourselfer (n.) visų galų meistras
 • have to do with (v.) turėti ką bendra su, turėti ką nors bendra su, liesti
 • make do with (v.) išsilaikyti, gyventi iš, maitintis, misti, verstis, išlaikyti, ištverti, išgyventi, gyventi, patirti
 • Ba Ba Ti Ki Di Do
 • do work (v.) dirbti
 • to-do (n.) plušėjimas, lakstymas, triukšmas, sumaištis, karščiavimasis, maišatis, bėginėjimas
 • All I Really Want to Do (album) All I Really Want to Do
 • do well (v.) tvirtai laikytis ant kojų
 • do-it-yourself kit (n.) komplektas
 • Jeet Kune Do Džit kiun do
 • Dornier Do 215
 • Mato Grosso do Sul Pietų Mato Grosas
 • Rio Grande do Sul Pietų Rio Grandė
 • Paraíba do Norte River Šiaurės Paraiba
 • Miranda do Douro Miranda do Doras
 • Rio Grande do Norte Šiaurės Rio Grandė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (party) an uproarious party
 • (solfa syllable) the syllable naming the 1st (tonic) note of any major scale in solmization
 • (pay) to engage in
 • (cast) to carry out or perform an action
 • (carry through) to get (something) done
 • (proceed) to proceed or get along
 • (cause) to give rise to; to cause to happen or occur, not always intentionally
 • (practice) to carry out or practice, as of jobs and professions
 • (satisfy) to be sufficient; to be adequate, either in quality or quantity
 • (create, design, often) to create or design, often in a certain way
 • (act) to behave in a certain manner; to show a certain behavior; to conduct or comport oneself
 • (spend) to spend time in prison or in a labor camp
 • (manage) to carry on or function
 • (groom) to arrange attractively
 • (travel) to travel or traverse (a distance) Type of: travel
 • (doctor's degree) doctor's degree in osteopathy
 • (mark) a mark used to indicate the word above it should be repeated

DO sinonimai Doctor of Osteopathy

do sinonimai bash, brawl, C, doh, make, ut, accomplish, achieve, act, answer, arrange, be enough, behave, be sufficient, be up to, carry out, cause, cheat, coif, coiffe, coiffure, come, complete, conclude, cover, decipher, decode, defraud, do the trick, dress, end, execute, exercise, explore, fare, fill the bill, fit the bill, get along, get up to, make, make out, manage, perform, practice, practise, proceed, produce, pursue, render, satisfy, serve, set, solve, suffice, swindle, transact, work, work out, be up to, get up to, make

Netoliese do esantys žodžiai