come lietuviškai

come vertimas 1. v (came; come); ateiti, atvykti, atvažiuoti; the life to come būsimas gyvenimas; years to come ateitis; to come and see aplankyti; to come in sight pasirodyti (akiratyje); to come naturallengvai sektis; to come right prieiti prie tvarkos; to come about atsitikti; to come across (atsitiktinai)susitikti; come along! eime!; to come apart/ asundersubyrėti; to come at pasiekti; to come backsugrįžti; to come by a) praeiti; b) pasiekti; c)amer. užeiti; to come down a) nulipti, nusileisti; b) kristi (apie sniegą); c) tekti (pagal tradiciją); to come forward a) išeiti į priekį; b) pasiūlyti savo paslaugas; c) atsiliepti (į sveikinimą); to come from kilti; to come in įeiti; to come in for gauti savo dalį; to come of kilti (apie kilmę); to come off a) atitrūkti, nutrūkti (apie sagą); atsidalyti; b) turėti pasisekimą; to come on žengti į priekį; prasidėti, atsirasti, kilti; pulti, atakuoti; come on! a) gyviau!, toliau!; b) eime!; to come out a) išeiti; b) pasirodyti; c) streikuoti; to come out with pasisakyti, pareikšti, išdrožti; to come over a) ateiti, atvykti; b) pereiti, pervažiuoti, persikelti; c) apimti, pagauti (apie jausmą); to come round a) užeiti; b) atsigauti; to come to a) atsigauti; b) prieiti; to come up a) pasikelti, užeiti; b) išaugti, kilti; c) įeiti į madą; d) įstoti į universitetą; e) atvažiuoti (į didesnį miestą); come up! na, eik/bėk! (arkliui); to come upon a) užpulti; b) užtikti; to come up to a) prieiti; b) prilygti; to come up with pavyti, pasivyti;2. n:

 • come of age (v.) tapti pilnamečiu
 • kingdom come (n.) pomirtinis gyvenimas
 • come down with (v.) susirgti, sunegaluoti
 • come along with (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti
 • come after (v.) pakeisti, paveldėti
 • come alive (v.) pabusti, pabudinti, prabusti, budinti, pažadinti
 • come along (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti, daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti
 • come along! () eime! greičiau!
 • come along () kas tai matė! kaip taip galima?!, nebūk juokingas!, na na!, išeiti, išnykti, išsiimti, išimti
 • come down on (v.) išlieti pyktį ant, šaipytis, užsipulti, graužti, staiga užsipulti
 • come in (v.) įsiterpti, įterpti, įeiti
 • come off (v.) nusmukti, pasisekti, prasimušti, suklestėti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą, atsiklijuoti, nutrūkti, nukristi
 • come off second best () pralaimėti, pralošti
 • come a cropper (v.) mesti, nepasisekti, palikti, nepavykti, žlugti, sužlugti
 • come about (v.) atsitikti, įvykti, švęsti, vykti
 • come across (v.) prisidėti, prisijungti prie, prisidėti/prisijungti prie, sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti, užtikti, aptikti, rasti, įsitikinti, suprasti, atsitiktinai rasti/užeiti/užtikti, užeiti, atsitiktinai rasti, atrasti
 • come apart (v.) sulaužyti, iširti
 • come away (v.) nusmukti, nutrūkti, nukristi
 • come back (v.) atkirsti
 • come by (v.) įsitaisyti, užeiti, užsukti, užeiti pas, trumpai aplankyti
 • come clean () išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn
 • come closer (v.) prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis
 • come forth (v.) pasirodyti, iškilti aikštėn
 • come into sight (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • come on (v.) nebūk juokingas!, pasirodyti, daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti, atsirasti, prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis, kas tai matė! kaip taip galima?!, na na!
 • come-on (n.) priviliojimas, viliojimas, pageidaujamumas, pagunda, vilionė, masalas, gundymas
 • come on () eime! greičiau!
 • come across with (v.) užmokėti, mokėti, išmokėti, atlyginti, grąžinti
 • come around (v.) užsukti, aplankyti, užeiti
 • come down (v.) vartytis, virsti kūliais, vartytis/virsti kūliais, staigiai leistis žemyn, susirgti, sunegaluoti, esmėta, kad, esmė ta, kad, nuskęsti, nusileisti
 • come down () sumažėti, smuktelti, mažėti, nykti
 • come home (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • come in handy (v.) praversti
 • come into (v.) įsitaisyti
 • come into collision with (v.) žvangtelėti
 • come into effect (v.) įsigalioti
 • come into its own (v.) padaryti pramogą, pralinksminti, gerai praleisti laiką, linksmintis
 • come into one's own () surasti save
 • come near (v.) greitai sukakti, artintis, artėti prie, prisiartinti, priartėti, artëti, artėti
 • come nearer (v.) prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis
 • come on a visit (v.) aplankyti, užeiti, užsukti
 • come on the scene () pasirodyti
 • come on the stage (v.) pasirodyti
 • come out (v.) išeiti, sustreikuoti, dygti, daiginti, streikuoti, nutraukti darbą, atsirasti
 • come out () paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • come out of one's shell įsidrąsinti, išlįsti iš savo kiauto
 • come out on strike (v.) streikuoti, sustreikuoti, nutraukti darbą
 • come out right (v.) išsispręsti, susitvarkyti
 • come over (v.) pajusti
 • come true (v.) įvykti, tapti tikrove, ávykti
 • come up towards (v.) judėti į priekį, keliauti
 • make come true (v.) įvykti, tapti tikrove, ávykti
 • come unstuck (v.) ko nors nepadaryti, nepavykti, pakliūti į bėdą, patirti nesėkmę, susikirsti per egzaminą, sužlugti, žlugti, atsiklijuoti, nepasisekti
 • time to come (n.) ateitis, būsimasis
 • come short (v.) trūkti
 • come up to (v.) judėti į priekį, keliauti, prikibti, užkabinti
 • come up with () sugalvoti, pasiūlyti
 • come what may () kas bus, tas bus
 • come to (v.) priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti, atsigauti, atgaivinti, atgyti, leistis, pasileisti, sietis, būti susijusiam
 • come to a standstill (v.) stovėjimas, stovėti, sustoti
 • come to a sticky end () gauti galą, susilaukti liūdno likimo
 • come to nought (v.) silpti, slūgti, praeiti
 • come up (v.) atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, kilti, sukaupti, kaupti, susiburti, suburti, vargais negalais sukrapštyti, surasti, tik iš bėdos, vargais negalais sukrapštyti/surasti, ateiti, atvykti, kopti, lipti, tekėti, išnirti į paviršių
 • come with (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti, būti parduotam kartu su, tikti prie
 • how come (adv.) kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad
 • how come? (adv.) kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad
 • life to come (n.) pomirtinis gyvenimas
 • come round () aplankyti, užeiti, užsukti, atsigauti, atgaivinti, atgyti
 • come to an end (v.) būti išparduotam
 • come to anchor (v.) statyti nuleidus inkarą, nuleisti inkarą, prilaikyti
 • come to grief (v.) sužlugdyti, žlugdyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti
 • come to grips with () imtis, griebtis, imtis su entuziazmu, susikibti
 • come to hand (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • come to life (v.) pagyvėti
 • come to light (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • come to pass (v.) švęsti, atsitikti, vykti, įvykti
 • come to rest () stoti, sustoti, sustabdyti, išsekti
 • come to terms () susitarti, susitaikyti
 • come to the point () eiti prie reikalo, prieiti prie reikalo, svarbiausio dalyko, iškyla reikalas
 • come to visit (v.) aplankyti, užeiti, užsukti
 • come up for election (v.) iškelti save, sutikti būti, būti renkamam, kandidatu, būti renkamam/kandidatu, kelti savo kandidatūrą į
 • come through (v.) atlaikyti, pasiekti, prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą, pergyventi
 • come to nothing (v.) silpti, slūgti, praeiti
 • come to nothing (v.) mesti, nepasisekti, palikti, nepavykti, žlugti, sužlugti
 • come to nothing () sužlugdyti, žlugdyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti
 • come upon (v.) prisidėti, prisijungti prie, prisidėti/prisijungti prie, užtikti, aptikti, rasti, įsitikinti, suprasti, atsitiktinai rasti/užeiti/užtikti, užeiti, atsitiktinai rasti, atrasti
 • to come () ateityje
Paaiškinimas anglų kalba
 • (liquid body substance) the thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract
 • (come up) to move toward, travel toward something or somebody, or approach something or somebody
 • (immigrate) to reach a destination; to arrive by movement or progress
 • (happen) to come to pass; to arrive, as in due course Type of: happen
 • (change) to reach or enter a state, relation, condition, use, or position Type of: change
 • (originate) to be the product or result
 • (exist) to be found or available Type of: exist
 • (issue forth) to come forth
 • (hail) to be a native of
 • (run) to extend or reach Type of: run
 • (exist, occur, certain) to exist or occur in a certain point in a series Type of: be
 • (cover, certain distance) to cover a certain distance Type of: travel
 • (fall) to come under, be classified or included
 • (result) to happen as a result Type of: result
 • (total) to add up in number or quantity
 • (turn) to develop into
 • (come in) to be received
 • (come, mind) to come to one's mind; to suggest itself
 • (come from) to come from; to be connected by a relationship of blood, for example
 • (proceed) to proceed or get along
 • (experience) to experience orgasm Type of: experience
 • (rank) to have a certain priority Type of: rank

come sinonimai come along, come on, enough, now, now!, now now, stop it!, there, cum, ejaculate, seed, semen, seminal fluid, sperm, aggress, appear, approach, arrive, arrive at, attack, attain, become, be convenient, climax, close in, come to, copulate, draw near, ejaculate, gain, get there, happen, hit, make, reach, turn up, add up, aggregate, amount, amount to, appear, arrive, come in, come up, derive, descend, do, fall, fare, follow, get, get along, hail, hail from, issue forth, make, make out, number, occur, proceed, roll up, think of, total

Netoliese come esantys žodžiai