pabaigti angliškai

pabaigti vertimas 1. finish, end; (mokslą, darbą ir pan.) complete; pabaigti remontą finish the repair(s); pabaigti rašyti (skaityti) knygą finish writing (reading) a book; pabaigti kalbą (kuo) conclude a speech (with); pabaigti darbą be through with one's work;2. (aukštąją mokyklą) graduate (from, at); (mokyklą, kursą ir pan.) finish

pabaigti sinonimai baigti, pa)baigti, padaryti iki galo, sušveisti, uþbaigti, užbaigti, atlikti, baigti, greitai sutvarkyti, nutraukti, pertraukti, vykdyti

Netoliese pabaigti esantys žodžiai
Kiti žodžio pabaigti vertimai