daryti angliškai

daryti vertimas 1. (įv. reikš.) do; make; produce; d. skrybėles make hats; d. pranešimą make a report; d. rytmetinę mankštą do morning exercises; nebuvo ką d. there was nothing to be done; ką man d.? what am I to do?; d. įspūdį make/produce an impression (on, upon), impress (smb), have an effect (on); d. rašybos klaidų mis-spell; d. kam gera do smb good; d. naujus žodžius form new words; d. stebuklus work miracles/wonders ; alų d. brew;2. (verti duris) shut; open; daryk duris! shut the door! ;3. (dažyti) dye

 • daryti piruetus (v.) pirouette
 • atimti drąsą ką nors daryti (v.) deter, discourage
 • atkakliai ką daryti (v.) stay the course, persevere, persist, hang in, hang on, hold on, soldier on, stick at
 • daryti prielaidą (v.) expect, presume, suppose, suspect, think, opine, imagine, reckon, guess, believe, figure, postulate, assume, fancy
 • daryti prielaidà () supposing, in the event of, in case of
 • daryti užuominą (v.) allude, touch, advert
 • ką daryti (v.) continue, go on, proceed, go along, keep, carry on, get about, keep going, keep it up, keep on
 • daryti didelę pažangą make great strides
 • daryti fokusus (v.) do conjuring tricks, do magic
 • daryti iš eilės () rotate, alternate, take turns
 • daryti išvadą (v.) extrapolate from, infer from, deduce from, deduce, infer, deduct, derive
 • daryti išvadą () gather from, deduce from, conclude from, draw a conclusion from, reason, reason out, conclude, to put two and two together
 • daryti kilpą (v.) loop
 • toliau ką nors daryti () continue, go on, carry on, proceed, go along, keep, get on, get about, keep going, keep it up, keep on
 • daryti garbę () attest, witness to, give evidence, testify, bear witness, prove, evidence, show, depose, witness, be a tribute to
 • daryti ką greičiau () cut corners
 • daryti stebuklus () work wonders
 • nežinantis ką daryti (adv.) at a loss
 • daryti operaciją (v.) operate on, operate
 • priversti ką ką nors daryti () force someone's hand, put the screws on
 • daryti apytaką (v.) bandy about, bruit about, bruit abroad, spread about, circulate, circularize, circularise, distribute, disseminate, propagate, broadcast, spread, diffuse, disperse, pass around, peddle, put about, make known, put into circulation
 • daryti reportažą apie () report, cover
 • daryti su what are you ZZZetcZZZ doing with
 • daryti kaip nori () suit oneself
 • daryti lankstą (v.) swerve, sheer, curve, trend, veer, slue, slew, cut, wind, twist
 • daryti pagal trafaretą (v.) stencil
 • daryti pastabą (v.) comment, notice, remark, point out
 • daryti pertrauką (v.) adjourn, withdraw, retire
 • daryti rezervinę (v.) save, back up
 • užsispyrus toliau daryti () enforce, force, press, enforce on, force on, force onto, force upon, impose, impose on, impose upon, inflict, inflict on, push, jog, nudge, jostle, jostle away, enjoin, push forward, push ahead, press on, push on, plough on, press forward, press forward/on
 • atimti norą ką nors daryti (v.) warn, discourage, admonish, monish, deter
 • daryti bandymus (v.) experiment
 • daryti grimasas () make faces, pull a funny face, pull faces, grimace, make a face, pull a face, make/pull a face
 • daryti gėdą (v.) discredit, disgrace
 • daryti gėdą () defile, debase, degrade, bring shame on, dishonor, disgrace, dishonour, attaint, shame, put to shame
 • daryti kopiją (v.) duplicate, reduplicate, double, repeat, replicate
 • daryti kupiūras (v.) excise
 • daryti ką nori do one's worst
 • daryti manikiūrą (v.) manicure
 • daryti savaip () have one's way, have it one's way, have it one's own way
 • daryti skubotas išvadas jump to conclusions / jump to the conclusion that
 • daryti toliau taip pat () continue, go on, proceed, go along, keep, get on, carry on, get about, keep going, keep it up, keep on
 • toliau ką daryti (v.) continue, go on, carry on, proceed, go forward, retain, keep, keep on, keep going, uphold, bear on, preserve, stay, stay on, remain, be left over, be left, go along, get on, get about, keep it up
 • daryti netinkamą (v.) disqualify, unfit, indispose
 • daryti pažangą () gain, advance, win, pull ahead, make headway, get ahead, gain ground, improve, progress, come on, come along, get on, get along, shape up, shape, make progress, move forward, get there
 • daryti poveikį (v.) dominate, master
 • daryti įtaką (v.) influence, act upon, work, impact
 • imti ir daryti () make a start, get cracking, bestir oneself, get going, get moving, get weaving, get started, get rolling
 • sutikti ką daryti () consent to, assent to, agree on, agree to, agree with, agree, take on, fall in with
 • toliau daryti () continue, go on, proceed, go along, keep, get on, carry on, get about, keep going, keep it up, keep on
 • viską daryti () leave no stone unturned, hunt high and low

daryti sinonimai teikti kam garbę, būti, būti priežastimi, duoti, gaminti, mokytis, padaryti, pagaminti, parengti, paruošti, pastatyti, priversti, statyti, sudaryti, veikti

Netoliese daryti esantys žodžiai
Kiti žodžio daryti vertimai