atlikti angliškai

atlikti vertimas 1. (pasilikti) remain; stay; 2. (įvykdyti) carry out, fulfil; a. kelionę aplink pasaulį go round the world; a. savo pareigą do one's duty; a. darbą do the work; a. bandymus carry out tests; a. pamoką conduct a lesson;3. (apie artistą ir pan.) perform; a. vaidmenį play the role (of); take the part (of); a. šokį do a dance;4. (atbūti) serve; a. praktiką do practice, go in for practice;5. (būti nepaimtam, nesuvartotam) be left

  • atlikti salto (v.) somersault
  • atlikti (kokį nors veiksmą) (v.) take
  • atlikti darbą ne iki galo do things by halves
  • atlikti pagrindinį vaidmenį (v.) star
  • atlikti dvi funkcijas (v.) double
  • paskubomis atlikti (v.) gallop
  • atlikti vidaus apdailos darbus (v.) decorate
  • atlikti apeigas (v.) officiate, function

atlikti sinonimai baigti, greitai sutvarkyti, interpretuoti, įvykdyti, pabaigti, vykdyti

Netoliese atlikti esantys žodžiai
Kiti žodžio atlikti vertimai