gerai angliškai

gerai vertimas well; g. pasakyta well said ; g. padarysi, jei ateisi you would do well to come; g. atsiliepti apie ką nors speak well/highly of smb, smth; g., g.! well, well!; labai g. very well; g.! (sutinku) very well!, all right!, agreed!; okay , O. K amer., šnek.; geriau būtų, jeigu jis išeitų he had better go away; jam geriau he is better; juo geriau so much the better, all the better; geriau neklausk better not ask, don't ask

 • gana gerai (adv.) respectably
 • gerai pagalvojus () all in all, on the whole, altogether, tout ensemble, on balance
 • gerai apmokamas (adj.) remunerative, profitable, gainful, paid, paying
 • gerai išmanyti savo dalyką () know the score, be with it, be on the ball, know what's going on, know what's what, know one's stuff
 • gerai eiti keep time
 • gerai nusimanyti apie () know the score, be with it, be on the ball, know what's going on, know what's what, know one's stuff
 • gerai atliktas (adj.) workmanlike
 • gerai dainuoti be in good voice
 • gerai praleisti laiką () amuse o.s., disport o.s., entertain o.s., have a good time, enjoy o.s., have fun, live it up, to enjoy yourself, come into its own, amuse, enjoy oneself
 • gerai išauklėtas (adj.) polite, civil, well-bred, well-mannered, refined, educated, civilized, civilised, cultivated, cultured, genteel
 • gerai išmokti () learn, larn, acquire, master
 • gerai apgalvoti (v.) chew over, think over, meditate, ponder, excogitate, contemplate, muse, reflect, mull, mull over, ruminate, speculate, consider
 • gerai iškeptas (adj.) well-done, well-cooked
 • gerai maitinamas (adj.) well-fed, well-nourished
 • gerai įvertinti (v.) commend, recommend
 • gerai apgalvotas () circumstantial, blow-by-blow, detailed, elaborate, elaborated
 • gerai pagalvoti () think twice
 • gerai pasverti visas aplinkybes () grope, see how the land lies
 • kol kas viskas gerai () so far, so good
 • visiems gerai žinomas dalykas household word
 • gerai dėvimas (adj.) hard-wearing, serviceable
 • gerai pakabintas liežuvis () gift of the gab
 • gerai prigulęs (adj.) cozy, cosy, snug
 • gerai veikiantis (adj.) beneficial, good, right, ripe, operational, in action
 • jau gerai () all right, fine, ok, o.k., okay, hunky-dory, very well
 • gerai padarytas (adj.) well-made
 • gerai parengtas (adj.) methodic, methodical, organized, organised
 • labai gerai tikti () suit down to the ground, fit like a glove
 • gerai įsimenantis (adj.) word-perfect, letter-perfect
 • kad viskas bus gerai hope for the best
 • kad viskas gerai () put a good face on it, grin and bear it, make the best of a bad job

gerai sinonimai aiškiai, be abejo, gerai!, gero, iš tiesų, klausau, korektiškai, o kaipgi, patikimai, priimtinas, puiku, puiku!, sutvarkytas, sveikas, taip, teisingai, tikrai, tikriausiai, tiksliai, tinkamai, tinkamas, tvirtai, žinoma, atsargiai, dėmesingai, išmaningai, kruopščiai, kvalifikuotai, lengvai, nuodugniai, palankiai, sumaniai, švariai, teisėtai, teisingai, tvarkingai, tvirtai, vykusiai

gerai! sinonimai gerai, puiku!

Netoliese gerai esantys žodžiai
Kiti žodžio gerai vertimai