pašalinti angliškai

pašalinti vertimas 1. remove ; (iš darbo t. p.) dismiss; (iš organizacijos, mokyklos) expel, exclude; (panaikinti) eliminate; p. kliūtis remove/obviate, arba do away with, obstacles; p. trūkumus eliminate/eradicate defects; 2. (priversti išeiti) send (smb) away/off, make (smb) leave, have (smb) removed

  • pašalinti iš žaidimo (v.) stump

pašalinti sinonimai atitaisyti, iškraustyti, ištaisyti, pastatyti ant kojų, pataisyti, atsikratyti, iškeldinti, išmesti, išsivaduoti, išsivaduoti iš, išskirti, išstumti, išvyti, kad paskui nepatektum, likviduoti, neįeiti, neįleisti, neįtraukti, neleisti įeiti, neskaityti, nuimti, numesti, nuplėšti, nuraminti, nurimti, nusimesti, nusirengti, paðalinti, palikti, pamesti, panaikinti, praleisti, sulaikyti, sumažinti, uždaryti, užliūliuoti, užrakinti, užrakinti/uždaryti

Netoliese pašalinti esantys žodžiai
Kiti žodžio pašalinti vertimai