sudaryti angliškai

sudaryti vertimas 1. form, make; (sukurti t. p.) create; (surinkti) make up; s. vyriausybę form a government ; s. sakinį form/construct a sentence; s. lygtį make an equation; s. įspūdį make an impression; s. sąlygas darbui create conditions for work;2. (planą, projektą ir pan.) draw up, work out; (sąrašą, dokumentą) make; s. planą make, arba draw up, arba work out, a plan; s. projektą draw up a draft;3. (sutartį) conclude, contract; 4. (būti autoriumi) compose, compile; s. žodyną compile a dictionary;5. (organizuoti) organize; s. komisiją set up a committee ;6. (apie skaičių, sumą) make, make up, work out; total; (siekti) come (to), amount (to); kapitaliniai įdėjimai sudaro milijoną rublių the investments total a million roubles ; tai sudarys didelę sumą it will come to a considerable sum;7. (būti) be; constitute; tai nesudarys jokio vargo that will be no trouble

sudaryti sinonimai būti, būti priežastimi, daryti, duoti, gaminti, kelti, kompiliuoti, komponuoti, kurti, padaryti, padėti, pagaminti, parengti, paruošti, pasiekti, pastatyti, prilygti, priversti, siekti, statyti, sukaupti, sukelti, sukurti, užeiti ko nors paimti, versti

Netoliese sudaryti esantys žodžiai
Kiti žodžio sudaryti vertimai