spręsti angliškai

spręsti vertimas 1. judge; (nutarti) decide; s. iš išorės judge by appearances; jūs pats turite s. it is for you to decide; jei galima s. iš to if it is anything to go by;2. (uždavinį ir pan.) solve, work (out); s. aritmetikos uždavinius do sums; s. kryžiažodį do a crossword puzzle;3. (svarstyti) discuss; 4. (sprausti) squeeze (in, into)

  • bandyti spręsti () undertake, tackle, take on
  • spręsti pagal () go by

spręsti sinonimai apskaičiuoti, atskleisti, būti teisėju, išaiškinti, išblaškyti, išnarplioti, išspręsti, išspręsti uždavinį, įvertinti, smerkti, teisti

Netoliese spręsti esantys žodžiai
Kiti žodžio spręsti vertimai