abscheiden lietuviškai

abscheiden vertimas numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę, išskirti, atskirti, skirti, išsiskirti, nutraukti ryšius, priskirti tam tikrai klasei, kategorijai, laikyti, klasifikuoti, priskirti tam tikrai klasei/kategorijai, skirstyti, atrinkti, atskirti vieną nuo kito, pamatyti, skirtis, nu-, iš, nuo, dalinti, retkarčiais, AB (reikšmės)

 • scheiden von (v.) dalinti
 • ab-schleppen (v.) vilkti
 • ab-halten (v.) įsipareigoti, padaryti, surengti, imtis
 • (auf und ab, hin und her)bewegen (v.) šokinėti
 • ab und zu (adv.) retkarčiais
 • ab und an (adv.) retkarčiais
 • sich(ab, ver-)zweigen (v.) išsišakoti
 • sich(ab-,ver-) zweigen (v.) išsišakoti
 • etc. ab. als Regieanweisung (v.) išeina
 • hau ab! () atsipisti, nešdintis, nešdinkis
 • von jetzt ab (adv.) ateityje, nuo šiol
 • etc. ab. (v.) išeina
 • Scheiden-Wollgras Kupstinis švylys
 • AB Argir Argja BF
 • AB Kopenhagen Akademisk BK
 • Ab durch die Hecke Anapus tvoros
 • Investor AB
 • MySQL AB
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • transitiv, Hilfsverb haben: voneinander trennen
 • transitiv, Hilfsverb haben: von sich geben, absondern
 • intransitiv, veraltet, noch gehoben verhüllend (meist substantiviert), Hilfsverb sein: sterben

Scheiden sinonimai Abreise, Abschied, Hinscheiden, Separation, Trennung

scheiden sinonimai trennen, abberufen, abheben, abkratzen, abmarschieren, abreisen, abrufen, Abschied nehmen, absondern, anordnen, aufgeben, aufgliedern, aufspalten, aufteilen, auseinanderbringen, auseinandergehen, auseinander gehen, auseinanderhalten, auseinander halten, aussondern, aussortieren, ausstoßen, ausziehen, dahingehen, differenzieren, einen Unterschied machen, einordenen, einordnen, einstufen, einteilen, fortfahren, fortgehen, gegeneinander abgrenzen, gliedern, hinausfahren, hinausziehen, isolieren, klassieren, klassifizieren, kündigen, lösen, separieren, sich auflösen, sich beurlauben, sich empfehlen, sich trennen, sich verabschieden, sieben, sondern, sortieren, sterben, trennen, unterbringen, unterscheiden, unterscheiden zwischen, unterteilen, verscheiden, wegwerfen, beiordnen  , sich lossagen  , zuordnen  

Abscheiden sinonimai Abberufung

abscheiden sinonimai abberufen, abkratzen, abnibbeln, abnippeln, abrasieren, absondern, aufgeben, ausdünsten, ausscheiden, aussterben, dahingehen, dahingerafft werden, das Zeitliche segnen, draufgehen, eingehen, einschlafen, einschlummern, entschlafen, entschlummern, erlöschen, heimgehen, hinüberschlummern, sterben, umkommen, verenden, vergehen, verlassen, verscheiden, von uns gehen, dahinscheiden  , den Löffel abgeben  , den Löffel wegschmeißen  , hinfahren  , hinscheiden  , krepieren  , verrecken  , versterben  , absondern, ausscheiden

ab sinonimai weg, ab jetzt, abwärts, fort, hernieder, herunter, hinaus, hinunter, hinweg, Hinweg, los, müde, stromabwärts, von, weg, zukünftig, von .. an  (von, + datif)

Netoliese abscheiden esantys žodžiai