aufhalten lietuviškai

aufhalten vertimas viešnagė, apsistoti, pasilikti, pasilikti vietoje, toliaudaryti, tęstis, tęsti, trukti, būti, likti, susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis, sugaišinti, užlaikyti, užgaišti, sulaikyti, nuslėpti, įkalinti, paimti į nelaisvę, įsitempęs, susitvardantis, susikaupęs, santūrus, rengti, išsilaikyti, gyventi iš, maitintis, misti, verstis, išlaikyti, ištverti, išgyventi, gyventi, patirti, manyti, apžiūrėti, žvelgti į, matyti, laikyti, žiūrėti į, į nieką nesivelti, tūnoti ausis suglaudus, laikytis savo, laikytis, pastebėti, stebėti, sekti, pasakyti, pareikšti, turėti, laikytis savo pozicijų, atsilaikyti, atsispirti, susilaikyti, sučiupti, paimti, paremti, laikytis ko, neapleisti, kirčiuoti, akcentuoti, pabrėžti, pabraukti, išryškinti, liesti, imti, apdoroti, paveikti, elgtis su, surengti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti, remti, užstoti, lipti, talpinti, įsipareigoti, padaryti, imtis, pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, perskaityti, atiduoti, palaikyti ką kuo, supainioti, išlikti, užtekti, nešiotis, šnekėti, kalbėtis, kalbėti apie, išleisti, ištarti, kalbėti, stoti, sustoti, sustabdyti, išsekti, palaikyti, saugoti, prižiūrėti, išsaugoti, vesti, tesėti duotą žodį, išlaikyti žodį, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, surasti, būti laikomam, apsvarstyti, daryti prielaidą, galvoti, įsivaizduoti, įtarti, pamanyti, spėti, svarstyti, tarti, tikėti, tikėtis, laužyti, neištesėti, ginti, važinėti, laikytis arti, paisyti, paklusti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • an sich halten (v.) valdyti save
 • halten für (v.) manyti, laikyti, spėti, daryti prielaidą, tarti, galvoti, tikėtis, įsivaizduoti, ketinti, įtarti
 • halten für () būti laikomam, būti palaikytam
 • halten an () paklusti, paisyti, elgtis pagal, remtis, laikytis ko, laikytis, neapleisti
 • halten an (v.) laikytis arti
 • anhalten (v.) sveikinti, raginti, sulaikyti, paprašyti, pakviesti, kviesti, prašyti, pageidauti, merginti, pirštis, mylėtis, stoti, sustoti, sustabdyti, išsekti, įtikinėti, skatinti
 • anhalten () sustoti
 • aufhalten (v.) viešnagė, apsistoti, pasilikti, pasilikti vietoje, toliau ką daryti, tęstis, tęsti, trukti, būti, likti, susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis, sugaišinti, užlaikyti, užgaišti, sulaikyti, nuslėpti
 • nicht halten () laužyti, neištesėti
 • sich an sein Wort halten (v.) tesėti duotą žodį, išlaikyti žodį
 • sich halten (v.) laikyti, užtekti, išsilaikyti, išlaikyti, išlikti, nešiotis, laikytis savo pozicijų, atsilaikyti, atsispirti, susilaikyti, gyventi iš, maitintis, misti, verstis
 • sich halten () važinėti
 • sich in der Hand halten (v.) valdyti save
 • sich halten an (v.) remtis, paklusti, paisyti, elgtis pagal, laikytis ko, laikytis, neapleisti, laikytis arti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • sich aufhalten mit (v.) užsiimti, užimti, neduoti kam atsikvėpti
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • jemanden/etwas nicht weitergehen/weiterfortschreiten lassen
 • etwas im offenen Zustand halten
 • reflexiv: sich an einem Ort befinden
 • reflexiv: an einem Ort/bei einer Tätigkeit verweilen
 • dialektal (norddeutsch und erzgeb.): aufhören
 • reflexiv, veraltet: schmähend reden

-halten sinonimai gefangennehmen, –halten

Halten sinonimai Anhalten, Aushalten, Behalten, Lebensart, Verhalten

halten sinonimai anhalten, gutmachen, seinem Wort nachkommen, sein Wort halten, sich an sein Wort halten, was man verspricht, wettmachen, Wort halten, zu seinem Wort stehen, ausgleichen  , beherrscht, bereit, gefaßt, gelassen, im Gleichgewicht, selbstbeherrscht, selbstsicher, zurückhaltend, abfangen, abgeben, abhalten, ablaufen, abwehren, akzentuieren, anfassen, anhalten, anhängen, ansehen, ansehen als, aufbewahren, auffassen, aufgeben, aufheben, aufnehmen, aufrechterhalten, auf sich nehmen, ausdauern, aushalten, aushändigen, ausreichen, äußern, aussetzen, austeilen, austragen, begeistert aufgreifen, behalten, behandeln, beidrehen, beinhalten, bemerken, beobachten, bergen, bestehen, betonen, betrachten, bewahren, bleiben, dabeibleiben, denken, den Lebensunterhalt bestreiten mit, dranbleiben, durchführen, durchhalten, eine Rede halten, einhalten, einhändigen, einreichen, enthalten, entlarven, erachten, erhalten, ernähren von, existieren, -fahren, fassen, festbleiben, festhalten, finden, fortdauern, fortfahren, fortführen, fortleben, fortschreiten, fortsetzen, führen, gerecht werden, Gespräch, Gewicht legen auf, haben, halten an, halten für, handeln, herausstellen, hervorheben, innehaben, irren, keinen Fingerbreit abweichen, keinen Fußbreit abweichen, keinen Zollbreit abweichen, kleben, leisten, meinen, mit dem Geld herausrücken, nehmen, nicht um Haaresbreite abweichen, nicht vom Fleck rühren, pflegen, rechnen, reden, sagen, schauen, schließen, sehen, sich behaupten, sich haben, sich halten, sich halten an, sich irren, sich nicht vom Fleck rühren, sprechen, standhalten, stehen, stehen zu, stoppen, subsumieren, tragen, treu bleiben, überantworten, überbringen, übergeben, überleben, übernehmen, überstehen, umgehen, umspringen, unterbringen, unterhalten, verfahren, verwechseln, vorankommen, vorlegen, wahren, weiter-, weiterführen, weitergehen, weiterhin, weiterleben, weitermachen, weiter so!, widerstehen, zurückhalten, auskommen mit  , ausliefern  , ausreichen mit  , beibehalten  , beistehen  , berappen  , blechen  , durchkommen mit  , hinkommen mit  , langen mit  , leben von  , nacharbeiten  , nacheifern  , nachfolgen  , nachstreben  , reichen mit  , unterstreichen  , zehren von  , abhalten, abstellen, abstoppen, angeschafft haben, angestellt haben, anhalten, ankern, Ankern, Atem schöpfen, aufrechterhalten, ausruhen, aussetzen, behalten, behaupten, beibehalten, bestehend, bewahren, beziehen, bleiben, bleiben bei, blühen, bremsen, dabehalten, durchführen, einlösen, einstellen, entsprechen, erfüllen, fassen, fest bleiben, festhalten, festkleben, geben, glauben, haben, haften, haltmachen, Halt machen, heben, innehalten, klammern, kleben, klemmen, organisieren, parieren, parken, parkieren, sich behaupten, sich festklammern, sich niederlassen, stabil bleiben, stattfinden lassen, stehen, stehenbleiben, stehen bleiben, stillstehen, stocken, stoppen, stützen, unterbrechen, unterhalten, unterstützen, urteilen, veranstalten, verweilen, weilen, weiterblühen, weiterleben, zum Stehen bringen, zum Stillstand bringen, zum Stillstand kommen, zurückhalten, geben

–halten sinonimai gefangennehmen, -halten

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

aufhalten sinonimai unterschlagen, verschieben, verspäten, verzögern, abfangen, abhalten, ablenken, abpassen, abstoppen, abwehren, abweisen, anhalten, anstauen, Aufenthalt, auffangen, aufgehen, bändigen, bannen, beeinträchtigen, behelligen, behindern, bekämpfen, belästigen, beschränken, bleiben, blockieren, bremsen, dingfest machen, eindämmen, Einhalt gebieten, ein Handikap sein, erschweren, fern halten, festhalten, fortfahren, gehandikapt sein, Grenzen setzen, hemmen, hinausziehen, hinderlich sein, hindern, hinhalten, hinschleppen, im Wege sein, im Wege stehen, im Weg stehen, im Zaum halten, in die Quere kommen, inkommodieren, konzentrieren, lähmen, lahmlegen, lästig fallen, mäßigen, obstruieren, offenhalten, offen halten, retardieren, sich aufhalten, sich befinden, sich konzentrieren, Steine in den Weg legen, stoppen, stören, trüben, übrigbleiben, ungelegen kommen, verbringen, verhindern, verschleppen, verspäten, verweile, verzögern, weilen, zubringen, zurückhalten, zurückschlagen, entgegenstehen  , sein Augenmerk lenken auf  , sein Augenmerk richten auf  , seine Aufmerksamkeit richten auf  , sich konzentrieren auf  , sich sammeln zu  , sich widmen  , sich zuwenden  , verweilen  

Netoliese aufhalten esantys žodžiai