aufheben lietuviškai

aufheben vertimas anuliuoti, panaikinti, atšaukti, laikyti, patraukti, sulaikyti, išlaikyti, pakeisti, atidėti, pasinaudoti pasiūlymu vėliau, pakėlimas, trūktelėjimas, bangavimas, pakilimas, išmaukti, išmesti, išlenkti, paaukštinti, kelti, pakelti, iškelti, užkelti, pakabinti, pastatyti, sklaidytis, pakilti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, kilti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • hoch-heben (v.) pakelti, kelti, tempti
 • heben und senken (v.) susilankstyti, kilti, kilnotis, iškreipti, iškrypti, persimesti
 • mit einer Gabel heben () kabinti šakėmis
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • sich heben (v.) sklaidytis, kilti
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis

Aufheben sinonimai Klimbim, Lärm, Sensation, Umstand, Umstände

aufheben sinonimai abbestellen, ablehnen, abmelden, abschaffen, annulieren, annullieren, anullieren, aufkündigen, aufsagen, aufschieben, ausladen, es aufschieben, für nichtig erklären, für ungültig erklären, hinausschieben, hinauszögern, kündigen, löschen, rückgängig machen, streichen, umstoßen, ungeschehen machen, ungültig machen, verlegen, verneinen, verschieben, vertagen, verzögern, widerrufen, wiederrufen, zunichte machen, zurückstellen, stornieren  , abmelden, absagen, abschaffen, abschließen, abstellen, anhäufen, annulieren, annullieren, ansammeln, aufbewahren, aufgreifen, aufhören, aufklauben, aufkrempeln, auflesen, auflösen, aufnehmen, aufraffen, aufräumen, aufräumen mit, aufsammeln, aufsparen, aufwiegen, ausgleichen, auslöschen, ausmerzen, ausräumen, Bankrott gehen, beenden, behalten, beheben, beseitigen, bewahren, einsparen, einstellen, einziehen, entfernen, erheben, erübrigen, Feierabend machen, fesseln, für nichtig erklären, für ungültig erklären, halten, hamstern, heben, hochheben, hochkrempeln, hochnehmen, horten, kassieren, kompensieren, krempeln, liquidieren, löschen, lösen, lüften, neutralisieren, nivellieren, paralysieren, raffen, reservieren, rückgängig machen, sammeln, schließen, Schluss machen, schürzen, sich aufheben, sich ausgleichen, sich die Waage halten, sich zerstreuen, sparen, speichern, streichen, tilgen, übrig lassen, umkrempeln, umschlagen, verwahren, wettmachen, widerrufen, zerstreuen, zunichte machen, zurückbehalten, zurückhalten, zurücklegen, zurücknehmen, zurückziehen

Heben sinonimai Dünung, Seegang, Trinken

heben sinonimai hissen, anheben, aufbauen, aufhängen, aufrecht hinstellen, aufrichten, aufsteigen, aufstellen, befördern, beitragen, dazuzahlen, drinken, erheben, erneuern, errichten, exen, geradestellen, gießen, gradieren, herunterkippen, hinstellen, hinunterkippen, kippen, regenerieren, runtergießen, runterkippen, schlucken, sich heben, sich regenerieren, vermehren, verstärken, zuschießen, zuzahlen, anheben, aufheben, auflesen, aufnehmen, aufraffen, aufwerten, aufziehen, ausgraben, bessern, emporheben, erheben, erhöhen, fördern, halten, hinaufsetzen, hochbringen, hochheben, hochnehmen, hochziehen, lauter sprechen, lauter werden, lüften, lupfen, lüpfen, nehmen, raffen, stärken, steigern, stemmen, trinken, verbessern, vergrößern, zutage bringen, zutage fördern

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese aufheben esantys žodžiai