aufbewahren lietuviškai

aufbewahren vertimas išlaikyti, laikyti, turėti, atidėti, taupyti, palaikyti, laikyti atsargoje, sukaupti, apsirūpinti, sukrauti, kaupti, rinkti, turėti/paimti viršų, nugalėti, sulaikyti, apsaugoti, ginti, saugoti, patraukti, išlaikyti, parodyti, rodyti, nustatyti, įrodyti, reikštis, būti aktyviam, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • ruhig Blut bewahren () nesidraskyti, nesikarščiuoti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • etwas an einem geeigneten Ort zur späteren Verwendung verwahren

bewahren sinonimai aufbewahren, aufheben, aufrechterhalten, beschützen, fesseln, fortbestehen lassen, halten, perpetuieren, schützen, verewigen, zurückhalten, abhalten, abschirmen, anhäufen, ansammeln, aufbewahren, aufheben, aufrechterhalten, aufsparen, aufspeichern, behalten, behüten, beiseite legen, bergen, beschirmen, beschützen, bestehenlassen, decken, einlagern, entziehen, erhalten, ersparen, fern halten, festhalten, festhalten an, für sich behalten, gut halten, halten, hüten, in Reserve halten, instandhalten, konservieren, lagern, retten, sammeln, schließen, schützen, sich eindecken, sich eindecken mit, sichern, sparen, speichern, verschonen, verschweigen, verteidigen, verwahren, wahren, zurückhalten, nicht ablassen von  

bewähren sinonimai erproben, taugen, aufweisen, aufzeigen, begründen, behaupten, bestätigen, beweisen, bezeigen, darstellen, durchsetzen, Durchsetzungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, entdecken, etablieren, festlegen, festsetzen, feststellen, sich durchsetzen, zeigen, den Beweis antreten für  , den Beweis erbringen für  

aufbewahren sinonimai anhäufen, ansammeln, an sich nehmen, aufheben, aufrechterhalten, aufsparen, aufspeichern, behalten, behüten, beibehalten, beiseite bringen, beiseite legen, bewahren, bleiben, dabeibleiben, dranbleiben, einen Vorrat anlegen, einkellern, einschließen, einstellen, erhalten, festhalten, fortfahren, halten, hamstern, häufen, horten, in Gewahrsam nehmen, in Verwahrung nehmen, kandieren, konservieren, lagern, pflegen, reservieren, retten, sammeln, sicherstellen, sparen, speichern, unterbringen, unterhalten, verwahren, vorenthalten, wahren, zurückbehalten, zurückhalten, zurücklegen

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese aufbewahren esantys žodžiai