duoti angliškai

duoti vertimas 1. give (smth to smb, smb smth); 2. (leisti, įgalinti) let (smb inf), allow (smb + to inf); jam nedavė kalbėti they didn't let him speak; d. suprasti give to understand;3. (mušti, lupti, kirsti) strike, hit; d. kam per veidą slap smb in the face; d. kam į ausį cuff/box smb's ears;4. d. pradžią give rise (to smth); d. ranką hold one's hand (to); (moteriai) offer one's hand (to); d. darbą provide (smb) with work arba a job; d. koncertą give a concert; d. įsakymą give/issue an order; d. kam atkirtį repulse smb, rebuff smb; d. parodymus give evidence/testimony (to); d. žodį give/pledge one's word; d. valią give vent (to smth, smb); d. naudą be of use/benefit ; d. kam ataskaitą apie ką nors give/render an account to smb of smth; report smb on smth; jam negalima d. daugiau kaip dešimt metų he does not look more than ten years old; d. telegramą send a telegram, wire (to), wire (smb); cable (smb) amer.

 • (kam) duoti kieno vardą (v.) name after
 • duoti autografą (v.) autograph, inscribe
 • duoti arbatpinigių (v.) remunerate, pay, tip, fee, bung
 • duoti matą (v.) checkmate, mate
 • duoti atkirtį (v.) snap at, growl, snarl, rebuff, snub, repel, repulse, drive back, force back, push back, shove back
 • duoti laisvę () liberate, set free, let loose
 • duoti toną () dictate, rule the roost
 • duoti kyšį (v.) bribe, corrupt, buy, grease one's palms, grease
 • duoti ženklą (v.) gesticulate, gesture, motion
 • duoti dovanų (v.) remember, retrieve, recall, call back, call up, recollect, think, think of
 • duoti impulsą (v.) set, set off
 • duoti impulsą () start, start up, initiate, get going, trip, actuate, trigger, activate, set off, spark off, spark, trigger off, touch off
 • duoti dopingo (v.) dope, dope up
 • duoti paraišką (v.) make a bid, make an offer, offer, bid, tender
 • duoti paskolą (v.) advance
 • duoti teisę (v.) entitle
 • mostu duoti ženklą (v.) motion, gesticulate, gesture
 • duoti licenciją (v.) license, licence, certify
 • duoti suprasti (v.) imply, get at
 • duoti garantiją (v.) guarantee, warrant
 • duoti mintį (v.) suggest, hint
 • duoti nelauktus (v.) backfire, backlash, recoil
 • duoti postûmá (v.) trigger, start, start up, initiate, get going, trip, actuate, activate, set off, spark off, spark, trigger off, touch off
 • duoti postūmį (v.) start, start up, trip, actuate, trigger, activate, set off, spark off, spark, trigger off, touch off
 • duoti tempą () pace, set the pace
 • duoti valią jausmams be/get carried away
 • duoti parodymus (v.) attest, witness to, give evidence, testify, bear witness, prove, evidence, show, depose, witness, be a tribute to
 • duoti pradžią (v.) originate, initiate, start, derive, come, descend
 • duoti pradžią () start off
 • duoti pylos (v.) haul...over the coals, criticize, criticise, call on the carpet, rebuke, rag, trounce, reproof, lecture, reprimand, jaw, dress down, call down, scold, chide, berate, bawl out, remonstrate, chew out, chew up, have words, lambaste, lambast, tick…off, give…a ticking-off, to tick…off, to give…a ticking-off, give a good talking-to, haul over the coals, read the riot act, take in hand, take to task, find fault with
 • duoti valią () not hold back, give free rein to, indulge, indulge in
 • duoti vardą (v.) name, nominate, make, baptize, baptise, christen, call

duoti sinonimai galioti, išleisti, išskirti, leisti, pateikti, skleisti, uždėti, užsimauti, užsivilkti, užtepti, atiduoti, atitikti, būti, daryti, duoti/aukoti pinigų, gaminti, įteikti, įvertinti, kreipti, kurti, padaryti, pagaminti, parengti, pasakyti, pastatyti, pateikti, perduoti, perleisti, perskaityti, pripažinti, priteisti, priversti, rašyti, reikšti, rodyti, skirti, sudaryti, sukelti, sukurti, sutikti su, teikti, versti

Netoliese duoti esantys žodžiai
Kiti žodžio duoti vertimai