more lietuviškai

more vertimas (comp iš much) 1. a didesnis; 2. adv 1) daugiau; give me some more duokite man dar; the more the better juo daugiau, juo geriau; once more dar kartą; never more niekada; 2) vartojamas aukštesniam daugiaskiemenių būdvardžių ir prieveiksmių laipsniui sudaryti: more slowly lėčiau; more quickly greičiau; more expensive brangesnis; ir pan.

 • many people () daugelis, daugybė, daug
 • many happy returns of the day () ilgiausių metų, su gimimo diena
 • once more (adv.) vėl, dar kartą
 • much the same beveik toks pats, nepasikeitęs
 • many another (adj.) daugelis, daugybė, daug
 • Thomas More Tomas Moras
 • more often than not (adv.) apskritai, apskritai kalbant
 • very much (adv.) dideliu mastu, labai, tikrai, daug, daugybė
 • many a (adj.) daugelis, daugybė, daug
 • all the more (adv.) tuo, virš, daugiau, su viršum
 • many a person () daugelis, daugybė, daug
 • much more (adv.) virš, daugiau, su viršum
 • many times (adv.) dažnai
 • more or less (adv.) apie, beveik, daugiau ar mažiau, daugmaž, šiek tiek, apytikriai, maždaug, prie, šalia, arti, tarkim, kažkiek, truputį
 • much as () nors, kad ir labai, jeigu, o tuo tarpu
 • many an (adj.) daugelis, daugybė, daug
 • more strongly (adv.) daugiau, tolesnis, tolimesnis, labiau, dar, juo daugiau ... tuo daugiau/mažiau
 • no more (adv.) daugiau ne
 • more and more (adv.) palaipsniui, vis labiau
 • make much of () pernelyg pabrėžti, aukštinti, labai vertinti, skirti ypatingą reikšmę, pernelyg pabrėžti/aukštinti, suprasti, suvokti, įsidėmėti, nieko nesuprasti
 • Many-plumed moth Plunksnasparniai
Paaiškinimas anglų kalba
 • (great, quantity, degree) great in quantity, degree, or extent Similar to: over-much, some, such, untold
 • (more than) greater in size, amount, extent, or degree
 • (many) amounting to a large but indefinite number
 • (greater, number) greater in number
 • (molto) to a great degree or extent
 • (to a greater extent) used to form the comparative of many adjectives and adverbs
 • (greater degree, extent) greater degree or extent
 • (practically) for all practical purposes but not completely
 • (writer) English statesman who opposed Henry VIII's divorce from Catherine of Aragon, and was imprisoned and beheaded; recalled for his concept of Utopia, the ideal state

many- sinonimai multi-

More sinonimai Sir Thomas More, Thomas More

more sinonimai afresh, again, anew, -er, further, more strongly, more than, the more … the more/less, additionally, all the more, as well as, before, beside, besides, much more, over, rather, sooner, to a greater extent, to boot

much sinonimai a good deal, a good deal / a great deal, a great deal, a lot, exceedingly, frequently, greatly, lots, often, practically, very much, a lot of people, many a, many an, many another, many a person, many people, all the time

Netoliese more esantys žodžiai