with lietuviškai

with vertimas prp 1) su; kartu su; he will go with me jis eis (kartu) su manimi; 2) (atitinka įnagininką): with a spoon/knife šaukštu, peiliu; 3) (reiškia priežastį) iš, nuo; to tremble with fear drebėti iš baimės; to shiver with colddrebėti nuo šalčio; 4) (reiškia veiksmo būdą) su; (t. p. verčiamas prieveiksmiu)with tears in his eyes su ašaromis akyse; with energy energingai; 5) (su veiksmaž. argue, dispute, quarrel, fight ir pan.) su; we argued with him mes ginčijomės su juo; He (she) is well-built with short fair hair jis (ji) yra gero sudėjimo su trumpais šviesiais plaukais;

  • worker with disabilities (n.) neįgalus darbuotojas
  • agricultural area with environmental restrictions (n.) žemės ūkio sritis su aplinkosaugos apribojimais
  • company with share capital (n.) akcinė bendrovė

with sinonimai by, by means of, to, together, toward, towards

Netoliese with esantys žodžiai