duoti norvegiškai

duoti vertimas levere inn, angi, bringe til politiet, overdra, overlevere, holde, overgi, utlevere, gå med på, stemme overens, gi, tildele, vise, innvilge, innrømme, bevilge, tilkjenne, donere penger, bidra med, bidra, gi et bidrag, bidra med, skrive i, levere bidrag til, tilføre, skjenke, tilstå, la få, yte, presentere, kaste av seg, overrekke, overlate, sende rundt, videre, gå i arv, sende, gi videre, rekke, sette over til, sende/gi videre, skape, frambringe, -kalle, forme, tvinge, få til å, gjøre, være, utgjøre, forårsake, avstedkomme, framstille, produsere, lage, avle, iscenesette, oppføre, sette opp, slippe ut, avgi, la renne ut, sende ut, legge, smøre på, ta på seg, legge/smøre på, gjelde

 • (kam) duoti kieno vardą (v.) kalle opp etter
 • duoti toną () kommandere, diktere, dominere, herske over
 • duoti arbatpinigių (v.) gi tips, drikkepenger
 • duoti atkirtį (v.) avslå bryskt, avvise/avslå bryskt, avstøte, støte fra seg, avvise, sette på plass, bite av, fornærme
 • duoti autografą (v.) signere, skrive autograf
 • duoti dopingo (v.) bedøve, dope
 • duoti dovanų (v.) hugse, minnast, huske, minnes, huske på, betenke
 • duoti impulsą (v.) få til å
 • duoti impulsą () utløse, sette i gang, få til å
 • duoti kyšį (v.) bestikke, smøre
 • duoti laisvę () sette fri, slippe løs
 • duoti licenciją (v.) ha/gi tillatelse til
 • duoti matą (v.) gjøre sjakkmatt, gjøre sjakk matt
 • duoti mintį (v.) antyde, melde seg, trenge seg på, ymte noe om
 • duoti paraišką (v.) by, by på
 • duoti paskolą (v.) låne, forskuttere
 • duoti postûmá (v.) sette i gang, utløse, få til å
 • duoti suprasti (v.) sikte til, antyde
 • duoti teisę (v.) gi, ha rett til, gjøre, være berettiget, gi/ha rett til, gjøre/være berettiget
 • duoti valią () gi etter for, tillate seg, hengi seg
 • mostu duoti ženklą (v.) fekte, gestikulere, bruke håndbevegelser, gjøre tegn, tilkjennegi
 • duoti garantiją (v.) garantere, gi garanti for
 • duoti nelauktus (v.) slå feil
 • duoti parodymus (v.) vitne, bevitne, bekrefte, takket være, avlegge vitnesbyrd
 • duoti postūmį (v.) utløse, sette i gang, få til å
 • duoti pradžią (v.) starte opp, sette i gang, oppstå, skape, være opphav til, avlede, utlede, stamme fra
 • duoti pradžią () gi noen en start som
 • duoti pylos (v.) skjenne på, forelese, holde foredrag, irettesette, gi reprimande, gi en reprimande, refse, skjelle ut
 • duoti tempą () bestemme farten
 • duoti vardą (v.) døpe, gi navn, kalle
 • duoti ženklą (v.) fekte, gestikulere, bruke håndbevegelser, gjøre tegn, tilkjennegi

duoti sinonimai galioti, išleisti, išskirti, leisti, pateikti, skleisti, uždėti, užsimauti, užsivilkti, užtepti, , atiduoti, atitikti, būti, daryti, duoti/aukoti pinigų, gaminti, įteikti, įvertinti, kreipti, kurti, padaryti, pagaminti, parengti, pasakyti, pastatyti, pateikti, perduoti, perleisti, perskaityti, pripažinti, priteisti, priversti, rašyti, reikšti, rodyti, skirti, sudaryti, sukelti, sukurti, sutikti su, teikti, versti

Netoliese duoti esantys žodžiai
Kiti žodžio duoti vertimai