send lietuviškai

send vertimas v (sent) 1) siųsti; pasiųsti; 2) mesti (sviedinį); 3) leisti, skleisti (kvapą, šviesą), duoti (garsą); 4) rad.perduoti; to send away a) pasiųsti; b) išvyti; atleisti; to send down pašalinti (iš universiteto); to send for pasiųsti, pakviesti; to send forth (iš)leisti; skleisti, pasklisti; to send in atsiųsti, prisiųsti (sąskaitą, eksponatą); to send off a) išsiųsti; išvaryti; b) surengti išleistuves; to send outa) pasiųsti, nugabenti; b) paisųsti (pakvietimą); c) išleisti, skleisti; to send up a) pakelti (temperatūrą); b) paduoti (valgį); to send word pranešti; to send flying a) priversti bėgti; išsklaidyti; b) atstumti

 • send (someone) about his business (v.) išvaryti, pasiųsti ką šalin
 • send away for iš(si)kviesti, užsisakyti paštu
 • send astray (v.) klaidinti, suklaidinti, neteisingai informuoti
 • send by registered mail (v.) užregistruoti
 • send (someone) packing (v.) išvaryti, pasiųsti ką šalin
 • send away (v.) išmesti iš darbo, sumažinti, atleisti, išspirti, būti išspirtam iš darbo, paleisti, vyti
 • send after (v.) persiųsti
 • send by registered post (v.) užregistruoti
 • send packing (v.) paleisti, vyti
 • send down (v.) pašalinti
 • send for (v.) pakviesti, kviesti, išsikviesti, iškviesti
 • send to hospital (v.) paguldyti į ligoninę, hospitalizuoti
 • send off for () užsisakyti paštu
 • send the hat round (v.) rinkti aukas
 • send on (v.) persiųsti
 • send out (v.) skleisti, spinduliuoti, pasiųsti, pasiųsti ką šalin, išvaryti
 • send out () išsiuntinėti, gaminti, leisti, išleisti
 • send in () pateikti
 • send word (v.) pranešti, informuoti, įspėti
 • send registered (v.) užregistruoti
 • send round the hat (v.) rinkti aukas
 • send off (v.) pasiųsti, išmesti, mesti, paleisti, išsiųsti
 • send-off (n.) gero kelio!
 • send off () palydėti, išlydėti
 • send (v.) skleisti, išleisti, siųsti paštu, pasiųsti, pastatyti, įtaisyti, dislokuoti, pasiųsti ką šalin, išvaryti, liepti, nurodyti, siųsti, įvaryti
 • send astray (v.) neteisingai informuoti, suklaidinti
 • send away (v.) atleisti, būti išspirtam iš darbo, išmesti iš darbo, išspirti, paleisti, vyti
 • send for (v.) kviesti, pakviesti
 • send for (v.) iškviesti, išsikviesti, kviesti, pakviesti
 • send in pateikti
 • send off palydėti
 • send off (v.) išlydėti, išmesti, išsiųsti, mesti, paleisti, pasiųsti
 • send out išleisti, išsiuntinėti
 • send out (v.) išvaryti, pasiųsti, pasiųsti ką šalin, skleisti, spinduliuoti
 • send to hospital (v.) hospitalizuoti, paguldyti į ligoninę
 • send word (v.) informuoti, įspėti, pranešti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (direct) to cause to go somewhere
 • (channelise) to cause or order to be taken, directed, or transmitted to another place
 • (mail) to cause to be directed or transmitted to another place
 • (ship) to transport commercially
 • (station) to assign to a station
 • (commit) of persons to an institution, to cause to be admitted
 • (broadcast medium) to broadcast over the airwaves, as in radio or TV
 • (uprise) to rise or heave upward under the influence of a natural force such as a wave
 • (move, one place) to move from one place to another

send sinonimai precipitate, air, beam, broadcast, charge, circulate, commit, consign, convey, despatch, direct, emit, fling, get off, grant, hurl, institutionalise, institutionalize, irrigate, mail, place, post, project, propel, put out, redirect, remit, send in, send off, send out, ship, spread, station, toss, transmit, transport, post off

Netoliese send esantys žodžiai