atiduoti angliškai

atiduoti vertimas 1. (grąžinti) give back, return; a. skolą pay one's debt ;2. (perduoti, įteikti) give; hand over; deliver (to); a. teismui bring smb to trial, handle over to justice;3. (parduodant) let (smb) have; 4.: a. bagažą register one's luggage; 5.:a. pagarbą kar. salute

  • atiduoti (ką sena perkant nauja) trade, trade in
  • atiduoti saugoti (v.) deposit, bank

atiduoti sinonimai apdovanoti, atlyginti, atsilyginti, duoti, grąžinti, grįžti, įteikti, padėti atgal, paduoti, pasakyti, pasiduoti, pateikti, perduoti, perskaityti, pristatyti, sugrįžti, teikti, atitikti, duoti, kapituliuoti, kreipti, nugabenti, parodyti, pasiduoti, pasiųsti, perleisti, pripažinti, priteisti, reikšti, rodyti, siųsti, skirti

Netoliese atiduoti esantys žodžiai
Kiti žodžio atiduoti vertimai