pasakyti angliškai

pasakyti vertimas say (to), tell; (žodžiais reikšti) utter, speak; p. teisybę tell/speak the truth ; p. savo nuomonę (apie) give one's opinion (of); nepasakyti nė žodžio not say/utter a word; p. kalbą make/deliver a speech ; lengva p. it's all very well (to talk)!; sunku p. it is hard to say; lengviau p., negu padaryti easier said than done ; reikia p. it must be said; ką jis nori tuo p.? what does he mean by that?; kaip jums p. how shall I put it?; nieko nepasakysi there's no arguing that; pasakyta - padaryta pat. no sooner said than done

 • pakanka pasakyti suffice it to say
 • neįmanoma pasakyti knowing ZZZetcZZZ, there's no saying
 • (iš)dėstyti, pasakyti (v.) articulate, formulate, give voice, phrase, word
 • priversti pasakyti () pin down, trap
 • pasakyti laiką tell the time
 • piktai pasakyti (v.) snap, snarl
 • norėti pasakyti (v.) suggest, hint
 • norėti pasakyti () imply, get at
 • atvirai pasakyti savo nuomonę () pronounce, express o.s., declare o.s., opine, speak up, animadvert, sound off, speak out, speak one's mind
 • atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti () pronounce, express o.s., declare o.s., opine, speak up, animadvert, sound off, speak out, speak one's mind
 • pasakyti suprantamai () get across, put over, get through, get over, get out

pasakyti sinonimai atiduoti, atidžiai sekti, duoti, formuluoti, įsakyti, išdėstyti, išleisti, išreikšti, išreikšti žodžiais, ištarti, kalbėti, kalbėti apie, kalbėtis, kartoti, liepti, minėti, nurodyti, paminėti, papasakoti, pareikšti, pasakoti, pastebėti, pateikti, pažiūrėti, pažymėti, perduoti, perskaityti, pristatyti, prižiūrėti, sakyti, sekti, smulkiai nupasakoti, šnekėti, stebėti, suformuluoti, sutartinai sušukti, taisyklingai rašyti, teikti, užsiminti, užsiminti apie

Netoliese pasakyti esantys žodžiai
Kiti žodžio pasakyti vertimai