look lietuviškai

look vertimas 1. v 1) žiūrėti, pažvelgti (atsmth);perk. sekti; look alive! gyviau!; look before you leap būk (ite) atsargus; look herepaklausyk (ite); look sharp! žiūrėk (ite)! atidžiai!; 2) atrodyti; to look like būti panašiam; atrodyti; to look oneself again atsigauti; that looks heavy atrodo, tai sunku; it would look as if/though... panašu į tai, kad...; 3) išeiti(apie langą, kambarį); to look about a) apsižiūrėti, apsidairyti; b) ieškoti; to look after a) saugoti, prižiūrėti; rūpintis (kuo); b) sekti akimis; to look aheadžiūrėti pirmyn, į ateitį; look ahead! saugokis!; to look at žiūrėti į; atkreipti dėmesį; to look at himsprendžiant iš jo išvaizdos; to look downiš aukšto žiūrėti (on,upon);niekinti; to look for a) ieškoti; b) laukti; to look forward laukti; iš anksto tikėtis; to look in pažvelgti, žvilgtelėti; užeiti; to look into a) pažvelgti į vidų (ko nors);b) apsvarstyti; išnagrinėti; to look onstebėti; būti žiūrovu; to look out a) būti budriam, atsargiam; b) išeiti (apie langą, kambarį); to look over a) peržiūrėti; apžiūrėti; b) nepastebėti, praleisti; to look round a) tairytis, apsidairyti aplink; b) iš anksto apgalvoti; to look through permatyti; kiaurai matyti; to look to a) rūpintis, sekti, globoti; b) tikėtis; to look up a) (pa)ieškoti (pvz., žodyne); b) pažvelgti; pažiūrėti aukštyn; to look uponžiūrėti kaip į...; laikyti (kuo); 2. n 1) žvilgsnis; a blank look beprasmis žvilgsnis; to give a look pažiūrėti, pažvelgti; to give a look in trumpam užsukti, užeiti; to have a look at pažiūrėti, susipažinti; 2) išvaizda; good looks gera išvaizda, grožis

 • by the look of iš pažiūros, sprendžiant iš kieno išvaizdos
 • look here! žiūrėk(it)! (pa)klausyk(it)!
 • look-in (n.) proga, galimybė, šansas
 • look ahead (v.) reikalauti, laukti, tikėtis, galvoti apie ateitį
 • look in on () užeiti, užsukti, užeiti pas, trumpai aplankyti
 • by the look of it (adv.) matyt, iš pirmo žvilgsnio, tariamai, neva
 • look upon (v.) manyti, laikyti
 • look over (v.) taisyti, ištaisyti
 • look over () apžiūrinėti, studijuoti, tyrinėti, apžiūrėti, ištyrinėti, atidžiai apsvarstyti, išnagrinėti
 • look through (v.) taisyti, ištaisyti
 • look through () peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti
 • have a look at (v.) pažiūrėti, žiūrėti
 • look down on (v.) atsisakyti, atsakyti, atmesti, žiūrėti iš aukšto, žiūrėti iš aukšto į
 • look round (v.) išvysti, matyti, apžiūrėti
 • have a look (v.) pažiūrėti, žiūrėti
 • look out (v.) žiūrėti, budėti, laukti, saugoti
 • look out! () atsargiai!
 • look out () budėti, laukti, žiūrėti, žvilgsnis, žvilgtelėjimas, žvilgtelėti, peržvelgti, pažvelgti, žvilgčioti, dirstelėti, dirsčioti, išlįsti, pasirodyti, dairytis, ieškoti, saugotis, surasti
 • look after (v.) gydyti, rūpintis, prižiūrėti
 • look upon as (v.) manyti, laikyti
 • look at (v.) išvysti, matyti, pažiūrėti, žiūrėti
 • look at rose-coloured spectacles (v.) žiūrėti į/matyti ką pro rožinius akinius
 • look down one's nose at () žiūrėti iš aukšto į, žiūrėti iš aukšto
 • look straight in the eye (v.) suvesti į akistatą, pakelti, drąsiai pasitikti, drąsiai pasitikti/pakelti
 • look at through rose-coloured spectacles (v.) žiūrėti į/matyti ką pro rožinius akinius
 • look for (v.) laukti, paisyti, skaitytis su, tikėtis, ieškoti
 • look like (v.) būti panašiam į, atrodyti kaip, atrodyti, kad
 • look-alike (n.) gyvavaizdis, paveikslas, antrininkas
 • look on (v.) laikyti, pažiūrėti, žiūrėti, manyti, stebėti, suprasti, apžiūrėti, žvelgti į, matyti
 • look on () manyti, apžiūrėti, žvelgti į, matyti, laikyti, žiūrėti į
 • look sharp (v.) skubėti, paskubinti, paskubėti, skubinti, paskubėk! greičiau!
 • look up (v.) aplankyti, užeiti, užsukti, pažiūrėti, paieškoti, pasižiūrėti
 • look up () pagerinti, pagerėti, patobulinti, taisytis, gerėti
 • look up to (v.) pagarbiai žiūrėti į
 • look at rose-coloured glasses (v.) žiūrėti į/matyti ką pro rožinius akinius
 • look forward to (v.) nekantriai laukti, tikėtis
 • look to (v.) pasirodyti, stoti prieš, kad, atrodyti
 • look into (v.) ištirti, tirti
 • look into () apžiūrinėti, studijuoti, tyrinėti, apžiūrėti, ištyrinėti, atidžiai apsvarstyti, išnagrinėti
 • not look forward to (v.) bijoti
 • take a look at (v.) pažiūrėti, žiūrėti
 • to look forward to something (v.) laukti, paisyti, skaitytis su, tikėtis
Paaiškinimas anglų kalba
 • (countenance) the feelings expressed on a person's face
 • (sensing) the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually
 • (appearance) physical appearance Type of: appearance
 • (atmosphere) the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
 • (perceive, attention) to perceive with attention; to direct one's gaze towards Follows: examine, survey, watch. Followed by: see
 • (appear) to give a certain impression or have a certain outward aspect
 • (body verb) to have a certain outward or facial expression Type of: be
 • (examine) to search or seek
 • (lie) to be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; to be opposite to
 • (give care) to take charge of or deal with
 • (convey) to convey by one's expression Type of: convey
 • (expect) to look forward to the probable occurrence of
 • (match) to accord in appearance with Type of: match
 • (trust) to have faith or confidence in

look sinonimai air, airs, appear, appearance, aspect, cast, countenance, coup d'oeil, examination, expression, exterior, face, facial expression, feel, feeling, flavor, flavour, gaze, glance, glimpse, looking, -looking, looking at, look like, looks, manner, mien, note, peep, physiognomy, ring, seem, smell, spirit, squint, stare, tone, gander, confront, face, face up, face up to, look straight in the eye, anticipate, appear, attend, await, bargain for, bet, be up to, calculate, cast a quick glance at, count, count on, deal with, depend, expect, eye, face, front, glance at, have a look, have a look at, hunt, hunt for, look at, look for, look on, look to, open on to, pass one's eye over, reckon, reckon on, reckon with, rely on, search, see, see about, seek, seem, take a look at, take care, to look forward to something, wait, watch, have a dekko at, peep at, take a quick glance at

Netoliese look esantys žodžiai