perduoti angliškai

perduoti vertimas 1. pass, give (over); (įteikti) hand (over); (šalia sėdinčiam) pass (smth) on; p. teisingumo organams hand over to justice; jis perdavė jai laišką he handed her a letter; perskaitykite tai ir perduokite kitiems read this and pass it on; p. palikuonims hand down; p. kamuolį sport. pass the ball;2. (pranešti) tell, report; convey; p. slaptas žinias pass secret information; p. sveikinimus convey greetings; p. kam linkėjimus give/send one's (kind) regards to smb; p. per radiją broadcast ; p. per televiziją televise, show on television ;3. (turtą, teises) transfer, transmit; make over; convey; (svarstymui) submit; refer; p. turtą savo įpėdiniams transmit property to one's heirs ; p. bylą į teismą submit/bring the case to the court , take the matter to law; p. klausimą kam spręsti refer the question to smb's decision ;4. (perteikti) render; 5. (duoti per daug) give/pay too much; (permokėti) overpay; 6. el. relay

  • perduoti nusikaltėlį (v.) extradite, deliver, deport

perduoti sinonimai atiduoti, duoti, nukreipti, pasakyti, pasiųsti, pateikti, patikėti, perskaityti, pristatyti, teikti, duoti, įteikti, neišlaikyti, nusileisti, pasiduoti, pernešti, perteikti, pranešti, reikšti, susisiekti, teikti, transliuoti

Netoliese perduoti esantys žodžiai
Kiti žodžio perduoti vertimai