speak lietuviškai

speak vertimas v (spoke, pasen. spake; spoken) kalbėti, šnekėti, sakyti, tarti; to speak daggers piktai kalbėti; to speak for oneself a) kalbėti apie savo jausmus; b) kalbėti už save; to speak one's mindatvirai pasisakyti; so to speak taip sakant; to speak outpasisakyti; garsiai kalbėti; to speak to kreiptis į; to speak up a) kalbėti garsiai ir aiškiai; b) prakalbėti

 • so to speak (adv.) tam tikra prasme, iš dalies, galima sakyti
 • speak ill (v.) apkalbėti
 • speak out (v.) pareikšti savo nuomonę, pasisakyti, atvirai pasakyti savo nuomonę, kalbėti, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti
 • to speak of būti vertam dėmesio
 • speak one's mind () atvirai pasakyti savo nuomonę, kalbėti, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti, pareikšti savo nuomonę, pasisakyti
 • speak up (v.) atvirai pasakyti savo nuomonę, kalbėti, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti, pareikšti savo nuomonę, pasisakyti
 • speak up () garsiai, garsiau kalbėti, garsiai/garsiau kalbėti
 • speak out of turn () imti kalbėti nekpaklaustam, be eilės, išsišokti
 • speak under one's breath (v.) šnibždėti, šnabždėti, šlamėti
 • speak (v.) sakyti, pasakyti, perskaityti, šnekėti, kalbėtis, kalbėti apie, išleisti, ištarti, kalbėti
 • so to speak (adv.) galima sakyti, iš dalies, tam tikra prasme
 • speak out pareikšti savo nuomonę, pasisakyti
 • speak out of turn be eilės, imti kalbėti nekpaklaustam, išsišokti
 • speak up garsiai, garsiai/garsiau kalbėti, garsiau kalbėti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (verbalize) to express in speech
 • (exchange thoughts) to exchange thoughts; to talk with
 • (use language) to use language
 • (take the floor) to give a speech to
 • (sound) to make a characteristic or natural sound Type of: sound

speak sinonimai address, communicate, converse, declaim, deliver, deliver an address, deliver a speech, express, give a speech, give a talk, lecture, make a speech, mention, mouth, pronounce, recite, say, state, talk, utter, verbalise, verbalize, voice, talk

Netoliese speak esantys žodžiai