padėti angliškai

padėti vertimas 1. lay/put (down); (patalpinti) place; kur padėjai knygą? where did you put the book?; p. vainiką ant kapo lay a wreath on a grave; p. į vietą put back, put in its place, replace; p. ne į vietą mislay;2. (kiaušinį) lay; 3. (po kuo) put (under), lay (under); 4. (pagelbėti) help, assist, aid; p. kam pereiti gatvę help smb across the street; p. kam atsikelti help smb up; p. kam bėdoje assist smb in misfortune ; tai nieko nepadės that won't do any good ; vaistai jam nepadėjo the medicine did him no good; 5.: p. parašą (pasirašyti) sign , put one's signature (to)

padėti sinonimai apnakvinti, išguldyti, laikyti, nulenkti, padengti, paguldyti, pastatyti, sudaryti, asistuoti, dalyvauti, drauge dirbti, gulėti, įdėti, ilsėtis, investuoti, miegoti, nustatyti, pailsėti, pailsinti, palengvinti, pasirūpinti, paskirti, prisijungti, remtis, skirti, susivienyti, sustoti, suvienyti pastangas, uždėti

Netoliese padėti esantys žodžiai
Kiti žodžio padėti vertimai