sit lietuviškai

sit vertimas v (sat) 1) sėdėti; 2) posėdžiauti; 3) perėti; 4) (to sit on smb) gulėti, tikti (apie drabužį); to sit down sėstis; sit-down strike streikas (kai darbininkai užima gamyklą); to sit down under smth perkęsti (nuoskaudą); to sit for a) pozuoti; b) atstovauti parlamente; to sit on/upon a) būti (komisijos)nariu; b) tyrinėti; to sit out a) išsėdėti (iki galo); b) nedalyvauti šokiuose; to sit through išlaikyti, išsėdėti iki galo; to sit up a) užsisėdėti, neiti gulti; b) sėdėti, atsisėsti (lovoje);to sit a horse joti; to sit in judgement smerkti, kritikuoti; teisti; to sit tight tvirtai laikytis

 • baby-sit (v.) prižiūrėti vaikus
 • sit up (v.) neiti gulti, užsisėdėti, neiti miegoti, atsisėsti
 • sit about (v.) dykinėti, bastytis
 • sit tight (v.) į nieką nesivelti, tūnoti ausis suglaudus, laikytis savo
 • sit around (v.) dykinėti, bastytis
 • sit on (v.) būti nariu
 • sit back (v.) laikytis nuošalyje
 • sit by (v.) laikytis nuošalyje
 • sit-in (n.) sėdimasis streikas
 • sit down (v.) sėdėti, sodinti, atsisėsti, pasodinti, sėstis
 • sit out (v.) išlaukti
 • sit out () prasėdėti
 • sit (v.) perinti, perėti, sėdėti, sodinti, atsisėsti, pasodinti, sėstis, posėdžiauti, dirbti modeliu, pozuoti, prižiūrėti vaikus, gulėti, būti nariu, būti, įkurdinti, įrengti, laikyti egzaminą, rašyti kontrolinį darbą, laikyti
 • sit about (v.) bastytis, dykinėti
 • sit around (v.) bastytis, dykinėti
 • sit down (v.) atsisėsti, pasodinti, sėdėti, sodinti, tupėti
 • sit out prasėdėti
 • sit tight (v.) į nieką nesivelti, tūnoti ausis suglaudus
 • sit up neiti gulti, užsisėdėti
 • sit up (v.) atsisėsti, neiti miegoti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (be seated) to be seated
 • (sit around) to be around, often idly or without specific purpose
 • (change posture) to take a seat
 • (convene) to be in session Type of: convene
 • (artistic production) to assume a posture as for artistic purposes
 • (horseback riding) to sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions
 • (be located, situated) to be located or situated somewhere Type of: be
 • (guard) to work or act as a baby-sitter
 • (put) to show to a seat; to assign a seat for
 • (serve) to serve in a specific professional capacity Type of: serve

sit sinonimai be, be located, be situated, lie, locate, sit on, take an examination, take a test, abide, assemble, baby-sit, be seated, brood, brood on, convene, cover, dwell, hatch, incubate, inhabit, meet, model, occupy, pose, posture, relax, repose, rest, ride, seat, seat o.s., sit around, sit down, stay, take a pew

Netoliese sit esantys žodžiai