atsisakyti angliškai

atsisakyti vertimas (nuo ko, ko) refuse (smth), decline (smth), repudiate (smth); (nuo teisės) renounce; relinquish; a. savo teisių renounce one's rights; a. nuo sosto abdicate; a. tarnybos give up one's position/job , resign one's position/post/office , retire; a. savo planų abandon one's plans

  • atsisakyti (sosto) (v.) abdicate, renounce
  • atsisakyti priimti į savo tarpą (v.) ostracize, ostracise

atsisakyti sinonimai apsieiti be, atitraukti, atšaukti, pasitraukti, sužlugdyti, sužlugti, apleisti, atmesti, atsakyti, atsikratyti, atsižadėti, baigti darbą, išmesti, išsižadėti, kapituliuoti, liautis, mesti, neigti, nereikalauti, nesutikti, nusimesti, nustoti dirbus, palaidoti, palikti, pamesti, pasiduoti, žiūrėti iš aukšto

Netoliese atsisakyti esantys žodžiai
Kiti žodžio atsisakyti vertimai