prie angliškai

prie vertimas 1. (žymint vietą, aplinkybes) at, by; (arti) near; p. durų at the door ; jis stovėjo p. pat durų he stood close to the door ; p. stalo at table; sėdėti p. lango sit by the window; p. kelio by the road; p. stoties near the station;2. (žymint kryptį ir pan.) to; eiti p. namo go to the house ; p. penkių pridėti tris add three and five;3. (kam esant) in the presence of ; (su) with; jis pasakė tai p. manęs he said it in my presence; gyventi p. tėvų live with one's parents

 • darbas prie konvejerio (n.) assembly line work
 • pereiti prie () work up to, aim at, aim for, head for, strive for, try for, go for
 • atvesti prie bankroto (v.) bankrupt, ruin, break, smash
 • artėti prie () approach, come near, be going for, be getting on for
 • būti priremtam prie sienos () have one's back to the wall
 • derėti prie (v.) equal, match, equalize, equalise, equate
 • prikišti nagus prie (v.) juggle with, tamper with, sophisticate, doctor, doctor up, fiddle
 • stovėti prie šono (v.) flank
 • tikti prie () attach to, accompany, come with, go with
 • (su)grįžti į, pasukti atgal prie (v.) go back, return, revert
 • prikibti prie (v.) blame, fault, carp
 • prisijungimas prie Europos Sąjungos (n.) accession to the European Union
 • (pa)remti, prisidėti prie (v.) further
 • apsistoti prie () dwell on, linger over
 • darbas prie monitoriaus (n.) video display unit work
 • eiti prie reikalo () get down to brass tacks, come to the point
 • pasukti atgal prie (v.) return, turn back, go back, revert
 • prie keturių akių () privately, in private, in camera
 • prisijungimas prie susitarimo (n.) accession to an agreement
 • žmonės prie stalo (n.) table
 • eiti sargybą prie () picket
 • kibti prie (v.) besiege, beleaguer, waylay, bedevil, afflict, haunt, torment, agonize, pester, agonise, harass, hassle, harry, chivy, chivvy, chevy, chevvy, beset, plague, molest, provoke, hound
 • kišti nagus prie (v.) mess
 • perėjimas prie mėsinės galvijininkystės (n.) conversion to beef production
 • perėjimas prie sodininkystės (n.) conversion to horticulture
 • mokykla prie vienuolyno () convent school
 • pridėtinės pajamos prie įprastinio atlygio (n.) income in addition to normal pay
 • prie kojos () heel
 • prilipti prie (v.) pressure, bring pressure to bear on, pressurise, pressurize, put pressure on, lobby, buttonhole, button
 • priprasti prie () habituate, accustom, get the feel of
 • pripratinimas prie namų ruošos (n.) tameness, domestication
 • pripratęs prie namų ruošos (adj.) domesticated
 • vieta prie lovos (n.) bedside
 • šaute šauti prie () make a bee-line for
 • mauti tiesiai prie () make a bee-line for
 • miesto dalis prie jūros (n.) seafront, waterfront, front
 • neturintis išėjimo prie jūros (adj.) landlocked
 • priedas prie laiško (n.) enclosure, attachment file
 • prieiti prie reikalo () get down to brass tacks, come to the point
 • prikaustytas prie lovos (adj.) bedfast, bedridden, bedrid, sick-abed, confined to bed, laid up
 • prisidėti prie (v.) foster, nurture, friend, further
 • prisijungimo prie EB sutartis (n.) EC Accession Treaty
 • prisijungti prie (v.) join
 • prisijungti prie () meet, run into, encounter, come across, stumble upon, find, meet with, come upon, stumble across, fall in with
 • pritapti prie (v.) communicate, relate
 • sargybos postus prie (v.) picket
 • vieta prie židinio (n.) fireside

prie sinonimai anapus, apie, apytikriai, arti, beveik, čia pat, daugiau ar mažiau, daugmaž, kažkiek, lauke, maždaug, netoli, šalia, šiek tiek, tarkim, uþ,

Netoliese prie esantys žodžiai
Kiti žodžio prie vertimai