pagauti angliškai

pagauti vertimas 1. catch; (pagriebti) seize , snatch; 2. (apimti) seize, overcome; (uždegti) carry away, engross; jį pagavo baimė he was seized with terror; darbas jį pagavo he was carried away by his work, he is engrossed in his work;3. (užklupti) catch; p. nusikaltimo vietoje catch red-handed; lietus pagavo jį bevažiuojant on the way he was caught in the rain;4. (suprasti) grasp, catch; greitai p. be quick of apprehension; sunkiai p. be slow/dull of apprehension ; zuikį p. tumble down full length

  • pagauti kilpavirve () lasso, rope
  • pagauti ir atmušti sviedinį (v.) field
  • pagauti su lasu (v.) lasso, rope
  • vėl pagauti (v.) recapture, retake
  • pagauti į spąstus (v.) trap, entrap, snare, ensnare, trammel

pagauti sinonimai iš po žemių iškasti, susekti, bandyti nutverti, gauti, paimti į nelaisvę, pasigauti, pulti gaudyti, surasti, užgrobti, užsikrėsti

Netoliese pagauti esantys žodžiai
Kiti žodžio pagauti vertimai