atvykti angliškai

atvykti vertimas arrive, come; (apie traukinį ir pan.) get in; (į susirinkimą) appear, present oneself ; (oficialiai) report; (nurodant vietą t. p.) register (at a place); a. į darbą report for work; a. į teismą appear before the court ; a. nurodytu laiku present oneself, arba report, at the appointed/fixed time; a. pačiu laiku arrive at the right moment; present oneself very opportunely; a. į svečius arrive/come to see (smb) arba on a visit (to smb) ; sveiki atvykę! welcome!

  • turintis atvykti (adj.) due

atvykti sinonimai ateiti, atvažiuoti, būti, eiti, nueiti, užsukti

Netoliese atvykti esantys žodžiai
Kiti žodžio atvykti vertimai