išeiti angliškai

išeiti vertimas 1. go out; leave; i. į gatvę go into the street; i. iš namų leave the house ; upė išėjo iš krantų prk. the river overflowed its banks ; i. iš rikiuotės quit the ranks; i. nieko nepešus go away empty-handed arba having achieved nothing ; get nothing for one's pains;2. (iš spaudos) be/come out, be published , appear; 3. (apie traukinį ir pan.) leave, depart; 4. (išsimokyti) complete; 5. (išsispręsti) come out; 6. (pasidaryti): iš to nieko neišeis nothing will come (out) of it; išeina, kad... it seems, it appears, it follows (that); i. aikštėn come to light; be revealed; i. iš galvos/proto go mad, go off one's head ; i. iš vėžių get off rails; i. už vyro get married (of women)

  • pro kitą išeiti go in one ear and out the other
  • išeiti iš namų () go out, leave home
  • išeiti į naudą (v.) benefit
  • išeiti spinduliais (v.) radiate, ray
  • išeiti į gera () have the upper hand, predominate, prevail, get the best of, be victorious, triumph, be superior, get the better of, overcome, defeat, get the upper hand, gain the upper hand, win, bend, have/get/gain the upper hand, be first past the post
  • išeiti į () front, look, face, open on to
  • išeiti į pensiją (v.) retire
  • langais išeiti į (v.) dominate, command, overlook, overtop
  • langais išeiti į () front, look, face, open on to

išeiti sinonimai iškristi, atsitraukti, bėgti šalin, būti, eiti, išeiti/išvažiuoti atbulom, išeiti į pensiją/atsargą, ištikti, ištrūkti, išvaryti atgal, išvykti, judėti, mesti, nutikti, palikti, pasitraukti, trauktis

Netoliese išeiti esantys žodžiai
Kiti žodžio išeiti vertimai