pasisakyti angliškai

pasisakyti vertimas 1. (tarti žodį) speak (out); (savo nuomonę) express/ state one's opinion, have/say one's say; pasisakyti (kokiu) klausimu speak on the question (of); po to pasisakė Jonaitis the next to speak was Jonaitis; leiskit jam pasisakyti! let him have his say!; pasisakyti kieno vardu speak on behalf of smb ; pasisakyti susirinkime speak at a meeting; address a meeting (oficialiau); pasisakyti protingai come out sensible;2. (už, prieš) speak (for, against), declare (for against), come out (for, against); pasisakyti už pasiūlymą speak in support of a proposal , come out in favour of a proposal; niekas nepasisakė prieš įstatymo projektą no one spoke against the bill;3. (prisipažinti) confess; pasisakyti mylint declare one's love ;4. (apie save) tell of oneself; aš pasisakiau jam savo vardą I told him my name

pasisakyti sinonimai atvirai pasakyti savo nuomonę, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti, kalbėti, pareikšti savo nuomonę

Netoliese pasisakyti esantys žodžiai
Kiti žodžio pasisakyti vertimai