aufsammeln lietuviškai

aufsammeln vertimas užsukti paimti, paimti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, padėti į vidurį, būti viduryje, kaupti, rinktis, sudaryti, kompiliuoti, susikaupti, sukaupti, užeiti ko nors paimti, susigrūsti, susikimšti, rinkti, surinkti, surinkti po truputį, susiburti, suburti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, sukaupti jėgas, burtis, spiestis, telkti, telktis, Kolekcionavimas

 • Beiträge sammeln () rinkti aukas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Mut sammeln () sukaupti visą drąsą, visas jėgas, sukaupti visą drąsą/visas jėgas
 • sich sammeln zu (v.) susikaupti, sukaupti, atsidėti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • sich sammeln (v.) burtis, spiestis, telktis
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Sammeln sinonimai Einsammlung, Kollekte, Sammelei, Sammlung

sammeln sinonimai abholen, akkumulieren, anhäufen, ansammeln, anwachsen lassen, aufbieten, aufhäufen, einsammeln, hamstern, häufen, krampfen, sich anhäufen, sich ansammeln, sich aufhäufen, sich auftürmen, sich häufen, sich sammeln, sich stauen, sich türmen, sich verkrampfen, sich verspannen, sich zusammenkrümmen, sich zusammenziehen, zusammensammeln, zusammenstellen, anhäufen, ansammeln, aufbewahren, auffangen, aufheben, auflesen, aufsammeln, aufstauen, bewahren, einsammeln, erfassen, ernten, hamstern, häufen, horten, in den Mittelpunkt stellen, konzentrieren, lenken, lesen, massieren, richten, scharen, scheffeln, sich besinnen, sich zusammenreißen, speichern, stapeln, um sich scharen, vereinen, vereinigen, versammeln, vorsorgen, zentralisieren, zusammenballen, zusammenbringen, zusammenfassen, zusammenlesen, zusammennehmen, zusammenraffen, zusammenreißen, zusammenscharren, zusammentragen, zusammenziehen

aufsammeln sinonimai ablesen, aufgreifen, aufheben, aufklauben, auflesen, aufnehmen, aufraffen, aufsuchen, hochnehmen, klauben, lesen, zusammenraffen, abholen, anhäufen, aufheben, auflesen, aufnehmen, einsammeln, lesen, mitnehmen, sammeln, zusammenraffen

Netoliese aufsammeln esantys žodžiai