anheizen lietuviškai

anheizen vertimas įjungti, šildyti, šildytis, sušilti, sušildyti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

  • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
  • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
  • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
  • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
  • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
  • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
  • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
  • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina

heizen sinonimai anheizen, aufdrehen, beheizen, den Ofen anmachen, die Heizung anstellen, die Heizung aufdrehen, durchwärmen, einheizen, erwärmen, Feuer machen, feuern, schüren, wärmen, warm machen, aufheizen, einheizen, erhitzen, erwärmen, feuern, wärmen

anheizen sinonimai schüren, anbrennen, anfeuern, ankurbeln, anmachen, anschüren, anspornen, anstacheln, anstecken, anstellen, anzünden, aufdrehen, aufhetzen, aufputschen, aufwiegeln, befeuern, beheizen, Dampf hinter etwas setzen, Dampf machen, einheizen, entfachen, entzünden, erwärmen, fanatisieren, Feuer legen, feuern, Gas geben, gokeln, heizen, hetzen, in Brand setzen, in Brand stecken, in Gang bringen, in Schwung bringen, intensivieren, kokeln, Öl ins Feuer gießen, schüren, steigern, verhetzen, vorantreiben, wärmen, zu einem Höhepunkt treiben, Zwietracht säen

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese anheizen esantys žodžiai