spoke lietuviškai

spoke vertimas In 1) stipinas; pagalys; to put a spoke in one's wheel pakišti koją, sukliudyti; 2) laiptelis, kopėčių skersinis II pt iš speak; spoken pp iš speak.

 • to speak of būti vertam dėmesio
 • speak ill (v.) apkalbėti
 • so to speak (adv.) tam tikra prasme, iš dalies, galima sakyti
 • wheel spoke (n.) stipinas
 • speak out (v.) pareikšti savo nuomonę, pasisakyti, atvirai pasakyti savo nuomonę, kalbėti, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti
 • speak one's mind () atvirai pasakyti savo nuomonę, kalbėti, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti, pareikšti savo nuomonę, pasisakyti
 • speak out of turn () imti kalbėti nekpaklaustam, be eilės, išsišokti
 • speak up (v.) atvirai pasakyti savo nuomonę, kalbėti, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti, pareikšti savo nuomonę, pasisakyti
 • speak up () garsiai, garsiau kalbėti, garsiai/garsiau kalbėti
 • speak under one's breath (v.) šnibždėti, šnabždėti, šlamėti
 • speak (v.) sakyti, pasakyti, perskaityti, šnekėti, kalbėtis, kalbėti apie, išleisti, ištarti, kalbėti
 • so to speak (adv.) galima sakyti, iš dalies, tam tikra prasme
 • speak out pareikšti savo nuomonę, pasisakyti
 • speak out of turn be eilės, imti kalbėti nekpaklaustam, išsišokti
 • speak up garsiai, garsiai/garsiau kalbėti, garsiau kalbėti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (support) support consisting of a radial member of a wheel joining the hub to the rim
 • (crosspiece) one of the crosspieces that form the steps of a ladder
 • (verbalize) to express in speech
 • (exchange thoughts) to exchange thoughts; to talk with
 • (use language) to use language
 • (take the floor) to give a speech to
 • (sound) to make a characteristic or natural sound Type of: sound
Netoliese spoke esantys žodžiai