time lietuviškai

time vertimas Laikas

 • full-time (adj.) visu etatu
 • a long time (adv.) labai seniai, labai ilgai, daug laiko, ilgai, šimtą metų
 • every time (adv.) visada
 • every time () kai, kada, kadangi, tuo metu, kol, kada tik, jei, kai tik
 • at a good time (adv.) anksčiau ar vėliau, su laiku
 • for a long time (adv.) labai seniai, labai ilgai, daug laiko, ilgai, šimtą metų
 • from time to time (adv.) kartais, kartkartėmis, retkarčiais, kai kada
 • at the same time (adv.) vienu metu, vienu kartu, tuo pat metu, sutartinai, tuo pačiu metu
 • free time (n.) laisvalaikis, poilsio metas
 • good-time (adj.) malonus, draugiškas, linksmas
 • for the time being (adv.) kol kas, šiuo tarpu
 • at one time (adv.) kažkada, kadaise, anksčiau
 • time-sharing (n.) pakaitinis naudojimasis turtu
 • a little bit at a time (adv.) po truputį, palaipsniui, pamažu, dalimis
 • all the time (adv.) nuolat, visada, visą laiką, amžinai, nepaliaujamai, be perstojo, be paliovos, nuolatos
 • have a good time (v.) juoktis, kvatoti, padaryti pramogą, pralinksminti, gerai praleisti laiką, linksmintis
 • half-time (n.) pusė, kėlinys
 • in good time (adv.) pakankamai anksti, lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą
 • point in time (n.) akimirka, momentas
 • small-time (adj.) smulkus, mažo kalibro
 • in time (adv.) vis dėlto, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, pagaliau, galiausiai, lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, pakankamai anksti, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą
 • in time (n.) į taktą
 • in time () pakankamai anksti, pačiu laiku, laiku, tinkamu laiku, tinkamai, punktualiai
 • in no time (adv.) momentaliai
 • long time (n.) amžius
 • of all time (adv.) kada nors
 • on time (adv.) lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, pakankamai anksti, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą, pačiu laiku, laiku, tinkamu laiku, tinkamai, punktualiai
 • one at a time (adv.) vorele, vienas paskui kitą
 • old-time (adj.) vaizdingas
 • pass the time (v.) stumti laiką
 • take time off (v.) nedirbti
 • time of day (n.) valanda, laikas
 • time off (n.) laisvalaikis
 • time delay (n.) atsilikimas, atotrūkis, sulėtinimas
 • time lag (n.) gaišimas, užgaišimas, atidėjimas
 • time out (n.) pertraukėlė, pertrauka, atokvėpis
 • time out (v.) sužlugdyti, sužlugti, atšaukti, atsisakyti
 • time slot (n.) skirtas laikas
 • time bomb (n.) uždelsto veikimo bomba
 • time limit (n.) paskutinis terminas, skirtas laikas
 • time of year (n.) metų laikas, sezonas
 • time span (n.) laikotarpis, metas, tarpsnis
 • time period (n.) laikotarpis, metas, tarpsnis
 • working time (n.) darbo laikas
 • Working time Darbo laikas
 • Time zone Laiko juosta
 • time to come (n.) ateitis, būsimasis
 • time value (n.) ilgumas
 • time-consuming (adj.) reikalaujantis/atimantis daug laiko
 • time-table (n.) sąrašas, tvarkaraštis
 • legal working time (n.) įstatymo nustatytas darbo laikas
 • question time (n.) paklausimų metas
 • time-honoured (adj.) labai senas
 • arrangement of working time (n.) darbo laiko suderinimas
 • reduction of working time (n.) darbo laiko sutrumpinimas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (case) an instance or single occasion for some event
 • (period, time considered) a period of time considered as a resource under your control and sufficient to accomplish something Type of: time period
 • (indefinite period, usually) an indefinite period (usually marked by specific attributes or activities) Type of: time period
 • (moment) a suitable moment Type of: moment
 • (attribute) the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past Type of: attribute
 • (experience) a person's experience on a particular occasion Type of: experience
 • (metre reading) a reading of a point in time as given by a clock
 • (dimension) the 4th coordinate that is required (along with 3 spatial dimensions) to specify a physical event
 • (rhythmicity) rhythm as given by division into parts of equal duration
 • (term) the period of time a prisoner is imprisoned
 • (pause) a pause from doing something (as work)
 • (quantify) to measure the time or duration of an event, action, or the person who performs an action in a certain period of time
 • (schedule) to assign a time for an activity or event Type of: schedule
 • (determine) to set the speed, duration, or execution of Type of: determine
 • (regulate, set, time) to regulate or set the time of Type of: adjust
 • (adjust so that) to adjust so that a force is applied and an action occurs at the desired time Type of: adjust

Time sinonimai Effects, Longterm, Effects, Long-Term, Longterm Effects, Long-Term Effects

time sinonimai bar, clip, clock time, detention, epoch, fourth dimension, hour, hr, imprisonment, jail sentence, pacing, penalization, penalty, prison, prison sentence, prison term, punishment, retribution, sentence, tempo, time of day, meter, metre, penalisation, clock, measure, regulate

Netoliese time esantys žodžiai