sveikas angliškai

sveikas vertimas bdv. 1. healthy , strong; sound (ir prk.); (tvirtas) robust; sveika širdis sound/strong heart ; ar jūs jau s.? are you quite strong again?; sveika mintis sound idea ; jo sveika išvaizda he looks strong/healthy; s. kaip ridikas as sound as a bell;2. (naudingas sveikatai) wholesome, healthy; salubrious knyg.; s. maistas wholesome food; s. oras bracing/salubrious air; s. klimatas healthy climate ;3. (nesugadintas, nenukentėjęs) sound, intact; s. protas sound mind; common sense; med. sanity; būti sveiko proto be in one's senses, be in one's right mind; jis s. grįžo iš karo he returned home safe from the war; sveikame kūne sveika dvasia a sound mind in a sound body ;4. (visas) whole; sveikieji skaičiai mat. whole numbers; s. gyvas! good morning/afternoon/evening! ; lik s.! goodbye!, cheerio!; sveiki sugrįžę! welcome back/home!; s.!, sveiki! šnek. hail!, hello!, hi!; (susipažįstant) how do you do!; būk s.! (geriant) your health! , cheerio!; sveiką kailį išnešti escape, have a narrow escape; gyvas ir s. safe and sound, sound in life and limb; sveiki sulaukę Naujųjų metų! a happy New Year!;5. įv. (tamsta) you; kaip s. panorėsi as you choose/please; kaip s. gyveni? how are you (getting on)?

  • likite sveikas! sudiev! () adieu, farewell
  • kiek leidžia sveikas protas () fairly, middling, moderately, passably, reasonably, within reason, pretty, jolly, way, somewhat, quite
  • gyvas ir sveikas () safe and sound, unhurt
  • keliauk sau sveikas () good riddance
  • sveikas protas () realism, common sense, good sense, gumption, horse sense, sense, mother wit, common-sense, down-to-earthness, matter-of-factness, sense of reality
  • būk pasveikintas! sveikas! (n.) hail
  • nelabai sveikas (adj.) off-color, off-colour, queer, suffering, rottenly, miserable, ailing, indisposed, peaked, poorly, sickly, unwell, under the weather, out of sorts, seedy
  • sveikas ir gyvas (adj.) safe and sound, unhurt

sveikas sinonimai aiškiai, be abejo, ei!, gerai, iš tiesų, klausau, labas, oho, o kaipgi, patikimai, priimtinas, puiku, sutvarkytas, sveikas!, sveiki, taip, tikrai, tikriausiai, tinkamas, tvirtai, žinoma, diplomuotas, doras, dorybingas, gaivinantis, gaivus, garbingas, geras, gyvas, įgudęs, kvalifikuotas, meistriškas, nagingas, naudingas, patyręs, prityręs, protingas, puikus, spėrus, sumanus, šviežias, teisingas, teisus, tvirtas, visiškai geras

sveikas! sinonimai ei!, labas, oho, sveikas, sveiki

Netoliese sveikas esantys žodžiai
Kiti žodžio sveikas vertimai