taikyti angliškai

taikyti vertimas 1. aim (at), take aim (at), point (at); (kar. t. p.) la y, sight; tai man buvo taikyta that was aimed at me; t. iš šautuvo (pistoleto ir pan.) aim/level a rifle (a pistol, etc.) (at);2. (naudoti) apply; t. praktikoje put into practice;3. (derinti) fit (to), adjust (to); 4. (stengtis įtikti) try to please; (gerintis) play up (to); į. impose, enforce

  • (pa)taikyti home in on
  • (nu)taikyti, (nu)kreipti (v.) point

taikyti sinonimai duoti suprasti, norėti pasakyti, laikyti ginklą nukreiptą į, tikti

Netoliese taikyti esantys žodžiai
Kiti žodžio taikyti vertimai