this lietuviškai

this vertimas pron ši(ta)s, ši(ta); long before this daug laiko, gerokai prieš tai; do it like this darykite taip; this much tiek

 • at this šiuo/tuo atveju, tokiu atveju, tuo atveju
 • at this time (adv.) dabar, šiuo metu
 • in spite of this (adv.) vis dėlto, vis tiek, kad ir kaip būtų, bet kuriuo atveju
 • this one () pastarasis
 • from this moment on (adv.) ateityje, nuo šiol
 • out of this world () fantastiškas, nematytas, neblogas, didžiulis, didžiausias, kaip ne šio pasaulio, nuostabus, puikus, aukščiausios kokybės, veriantis, labai vykęs, šaunus
 • at this juncture (n.) akimirksnis, minutė, minutėlė, momentas, sekundė, tuo momentu
 • from this time on (adv.) ateityje, nuo šiol
 • this instant () tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu
 • depart this life (v.) numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę
 • in this manner (adv.) taip, štai taip
 • in this day and age (adv.) dabar, mūsų laikais
 • in this way (adv.) taip, štai taip
 • like this () taip, štai taip

this sinonimai that, these, those, that, that one, this one

Netoliese this esantys žodžiai