just lietuviškai

just vertimas 1. a 1) teisingas; 2) protingas; prideramas; pagrįstas;2. adv 1) taip, kaip tik; just as you say kaip tik taip, kaip jūs sakote; 2) ką tik; just now ką tik dabar; just a minute palauk (ite) valandėlę

 • just the job kaip tik
 • just right (adv.) už tikrą pinigą, tiksliai, skrupulingai
 • just for once () bent kartą
 • be just the same to (v.) būti vis vien
 • be just the same (v.) būti vis vien
 • just as (adv.) …metu, vienu metu su, procese, metu, per, ...metu
 • just about (adv.) beveik, apie, apytikriai, maždaug, prie, šalia, arti, daugmaž, daugiau ar mažiau, tarkim, kažkiek, šiek tiek
 • just now (adv.) kaip tik šiuo metu, dabar, šiuo metu, ką tik
 • just then (adv.) kaip tik tada
 • just the same (adv.) verčiau, vis dėlto, vis tiek, vis vien, vienok, kad ir kaip būtų, bet kuriuo atveju
 • just in case (adv.) jeigu, tuo atveju, jei
 • just touch (v.) valyti šepečiu, šluoti, šluostyti, susišukuoti, sušukuoti, brūkštelėti, lengvai paliesti
 • only just (adv.) vos, nežymiai, atidžiai, per plauką, menku skirtumu
 • just in time (adv.) pačiu laiku
Paaiškinimas anglų kalba
 • (contend) to joust against somebody in a tournament by fighting on horseback
 • (used especially, what) used especially of what is legally or ethically right, proper, or fitting Similar to: conscionable, fitting, retributive, rightful
 • (equitable) fair to all parties as dictated by reason and conscience
 • (fair) free from favoritism, self-interest, bias, or deception; conforming with established standards or rules
 • (righteous) of moral excellence
 • (merely) and nothing more
 • (precisely) indicating exactness or preciseness
 • (just now) only a moment ago
 • (barely) only a very short time before
 • (exactly, this moment) exactly at this moment or the moment described
 • (absolutely) completely and without qualification

just sinonimai accurate, appropriate, apt, condign, conscientious, correct, deserved, due, equitable, even-handed, exact, fair, fair-minded, good, honest, honourable, impartial, lawful, legitimate, normal, proper, pure, regular, right, righteous, rightful, suitable, true, upright, virtuous, well-earned, about, absolutely, accurately, apparently, at the last moment, barely, but, by a short head, by the skin of one's teeth, evidently, exactly, exclusively, hardly, incisively, just now, manifestly, merely, narrowly, none but, no sooner, noticeably, obviously, only, only just, patently, perceptibly, plainly, precisely, ready, right, rightly, scarce, scarcely, simply, solely, to a nicety, visibly, plain

Netoliese just esantys žodžiai