like lietuviškai

like vertimas I 1. a panašus; to be/look like būti panašiam; what is he like? kas jis per žmogus? something like apie, maždaug; and the like ir panašiai; like anything labai; nepaprastai; like a shot staiga; as like as two peas panašūs, kaip du vandens lašai; 2. adv taip, panašiai; do not talk like that nekalbėkite taip; very like, like enough visai galimas daiktas, tikriausiai; 3. n: likes and dislikes mėgstami ir nemėgstami dalykai II v 1) patikti; mėgti; 2) norėti; I should like (šnek. I'd like) aš norėčiau; as you like kaip norite

 • like crazy (adv.) kaip pasiutęs
 • like fury () kaip pašėlęs
 • feel like (v.) būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti
 • like this () taip, štai taip
 • like an expert (adv.) kvalifikuotai, su įgudimu
 • like a shot (adv.) iš karto, kaip kulka, nedelsiant, tuojau, tuoj pat, vienu ypu, tučtuojau, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, vietoje, greitai
 • like blue murder (adv.) pašėlusiai greitai, iš visų jėgų
 • act like (v.) elgtis, reaguoti
 • like a house on fire () puikiai, tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu
 • like-minded (adj.) vienmintis
 • like hot cakes () bematant
 • like hell (adv.) kaip pasiutęs
 • like mad (adv.) kaip pasiutęs
 • like royalty (adv.) karališkai
 • like clockwork (adv.) sklandžiai, kaip sviestu patepta
 • like kings (adv.) karališkai
 • like sin (adv.) kaip pasiutęs
 • like magic (adv.) magiškai
 • like the wind kaip viesulas
 • like the devil (adv.) kaip pasiutęs
 • like thunder (adv.) kaip pasiutęs
 • look like (v.) būti panašiam į, atrodyti kaip, atrodyti, kad
 • like that () štai taip, taip
Paaiškinimas anglų kalba
 • (ilk) a kind of person
 • (wish) to prefer or wish to do something
 • (find enjoyable, agreeable) to find enjoyable or agreeable Follows: enjoy, fancy. Followed by: approve. Caused by: please
 • (be fond of) to be fond of Caused by: please
 • (see) to feel about or towards; to consider, evaluate, or regard Type of: see
 • (want, have) to want to have Type of: desire
 • (-like) resembling or similar; having the same or some of the same characteristics
 • (equal, amount, value) equal in amount or value
 • (alike) having the same or similar characteristics
 • (comparable) conforming in every respect
 • (the likes of) a similar kind

like sinonimai as, such as, alike, comparable, corresponding, equal, even, fifty-fifty, level, lifelike, parallel, resembling, same, similar, sister, coequal, compeer, equal, ilk, match, peer, the like, the likes of, as, for, such as, be fond of, be keen on, be willing to, care, care for, cherish, desire, enjoy, hunger, long for, love, want, want to, wish, wish for, wish to

Netoliese like esantys žodžiai