that lietuviškai

that vertimas 1. pron demonstr (pl those) anas, tas; 1) apie toliau esantį daiktą arba asmenį: do you see that man over the river? ar jūs matote tą žmogų anapus upės?; 2) išreiškia priešpriešą žodžiuithis:this wine is better than that šis vynas geresnis už aną; 3) vart. vietoj daiktavardžio, siekiant išvengti kartojimo: the climate here is like that of France čia klimatas panašus į Prancūzijos;2. pron relat kuris, kas; the book that you have bought knyga, kurią jūs pirkote;3. adv taip, tokiu laipsniu; that far taip toli;4. cj 1) kad; tai, kad (prijungia sakinį); 2) kad; tam, kad (išreiškia tikslą); we eat that we may live valgome, kad gyventume; 3) kad (išreiškia pasekmę); 4) (išreiškia priežastį) todėl, kad; so that taigi, todėl; 5) kai (išreiškia laiką);oh, that I knew the truth! o, jei aš žinočiau tiesą!

  • in that () kadangi, dėl to, kad
  • that is to say (adv.) būtent, tai yra, kitaip tariant
  • that's the stuff! būtent tai, ko ir reikia
  • on condition that () su sąlyga, kad
  • that's that () ir baigta, ir viskas

that sinonimai in such a way, so, so much, to such an extent, what, which, who, these, this, those, that one, this, this one, what, which, who, whom

Netoliese that esantys žodžiai