from lietuviškai

from vertimas ,prp 1) iš, nuo (iš kur, nuo ko); from London iš Londono; from my brother iš mano brolio; 2) nuo (kurio laiko); from childhood nuo vaikystės; from morning till night nuo ryto iki vakaro; 3) iš ko (padarytas); steel is made from ironplienas gaminamas iš geležies; 4) nuo (po veiksmažodžių conceal, disguise, hide differ, distinguish, tell); she concealed it from me ji nuslėpė tai nuo manęs; 5) iš (šaltiniui, motyvui, priežasčiai ir pan. pažymėti); from my own experience iš savo patyrimo; a quotation from Shakespeare citata iš Šekspyro; from day to day diena iš dienos; from time to time laikas nuo laiko; to paint from nature piešti, tapyti iš natūros

 • from all sides () iš visų pusių
 • free from (v.) demobilizuoti, paleisti iš
 • far from (adv.) bet, ne tik kad ne...
 • far from () kas nors, toli gražu ne, nė kiek, visai ne, nė kiek ne
 • from beginning to end (adv.) kaip savo penkis pirštus, giliai
 • from each one (adv.) kiekvienas, kiekvienam
 • from force of habit () iš įpročio, įprastai
 • from A to Z (adv.) kaip savo penkis pirštus, giliai
 • from nowhere (adv.) kaip perkūnas iš giedro dangaus
 • meat from game (n.) žvėriena
 • from memory atmintinai, iš atminties
 • from pillar to post (adv.) į visas puses
 • from the bottom of one's heart () iš visos širdies
 • from now on (adv.) ateityje, nuo šiol
 • from the north (adj.) šiaurinis, šiaurės
 • from the west (adj.) vakarinis, vakarų, vakaris
 • from this time on (adv.) ateityje, nuo šiol
 • withdrawal from an agreement (n.) pasitraukimas iš susitarimo
 • from where (adv.) iš kur
 • keep from (v.) sulaikyti
 • keep from () susilaikyti, susilaikyti nuo
 • derogation from Community law (n.) nukrypimas nuo Bendrijos teisės
 • pollution from land-based sources (n.) žemyninės kilmės tarša
 • migration from the countryside to the town (n.) migracija iš kaimo į miestą
 • from the heart (adv.) iš visos širdies
 • exclusion from an international organisation (n.) pašalinimas iš tarptautinės organizacijos
 • turn away from (v.) palikti bėdoje, nelaimėje
 • from this moment on (adv.) ateityje, nuo šiol
 • take from under s.o.'s nose (v.) nušvilpti, nukniaukti, vogti, voginėti
 • from the south (adj.) pietinis, pietų, iš pietų, kaip pietiečio
 • expulsion from housing (n.) iškeldinimas iš buto
 • pollution from agricultural sources (n.) žemdirbystės tarša
 • from the east (adj.) rytų, rytinis
 • pollution from ships (n.) laivų tarša
 • from scratch (adv.) iš pat pradžių
 • from time to time (adv.) kartais, kartkartėmis, retkarčiais, kai kada
 • exclusion from public-sector employment (n.) draudimas dirbti valstybės sektoriuje
 • from spite (adv.) tyčia
 • from the word go () iš pat pradžių
 • exemption from customs duties (n.) neapmuitinimas
 • withdrawal from the market (n.) pasitraukimas iš rinkos
 • from top to bottom (adv.) nuo apačios iki viršaus

from sinonimai after, as from, because of, considering, for, given, in view of, on account of, outward, owing to, thanks to, through, what with, with the separation, exclusion or differentiation of

Netoliese from esantys žodžiai