teisingas angliškai

teisingas vertimas right, correct; (teisus) just; (objektyvus t. p.) fair, impartial; (tikras) true, truthful ; t. atsakymas correct/right answer ; jis griežtas, bet t. žmogus he is a stern but just man; t. nuosprendis (reikalavimas) just sentence (demand) ; t. sprendimas sound decision; t. karas just war; t. teisėjas fair/impartial judge; teisingos žinios true tidings; daryti teisingą išvadą (iš) draw the right conclusion (from); būti teisingam be just/fair (to)

teisingas sinonimai sakantis tiesą, atsidavęs, doras, dorybingas, garbingas, geras, ištikimas, lojalus, nešališkas, patikimas, protingas, sąžiningas, sveikas, teisėtas, teisingumas, teisumas, teisus, tikras, tikslus, tinkamas

Netoliese teisingas esantys žodžiai
Kiti žodžio teisingas vertimai