gyvas angliškai

gyvas vertimas 1. live, living ; alive predic; gyvoji ir negyvoji gamta animate and inanimate nature ; g. svoris live weight; gyvam esant during/in one's lifetime; išlikti gyvam survive; come through šnek.; gyvos gėlės natural flowers; gyvasis inventorius live-stock;2. (judrus) sportive, frisky; playful; vivacious, lively; animated, brisk; gyvos akys bright/sparkling eyes ; sveikas ir g. safe and sound; vos g. (pvz., iš baimės) more dead than alive ; nė gyvos dvasios (nėra) not a living soul ; gyvasis sidabras mercury, quicksilver; gyvoji kalba living language; kol g. as long as I live ; kaip g. never, as long as one lives, never in one's born days; g. reikalas urgency; gyvi pinigai cash sg; ready money sg; jis g. tėvas he is the very picture of his father ; nors g. į žemę lįsk I wished the earth/floor would open beneath my feet ; gyva bėda it's mere/pure trouble ; nieku/jokiu gyvu by no means; g. kelmas (labai daug ko nors) plenty (of), lots (of); įgristi kam iki gyvo kaulo bore smb to death ; be fed up with smth; sveikas g.! how are you!, hello!

  • kaip gyvas (adj.) lifelike
  • sveikas ir gyvas (adj.) safe and sound, unhurt
  • gyvas gyvūnas (n.) live animal
  • gyvas augalas (n.) living plant
  • gyvas ir sveikas () safe and sound, unhurt
  • išlikęs gyvas (adj.) surviving, living
  • išlikęs gyvas žmogus (n.) surviving relative, survivor, subsister

gyvas sinonimai gyvenime, labai panašus, gaivinantis, gaivus, greitas, gyvenantis, įdomus, irzlus, išlikęs gyvas, knibždėte knibždantis, linksmas, nesnaudžiantis, skubus, smagus, smarkus, spalvingas, spartus, spėrus, stiprus, sudirgęs, sveikas, šviežias, vaizdingas, vikrus

Netoliese gyvas esantys žodžiai
Kiti žodžio gyvas vertimai