home lietuviškai

home vertimas 1. n 1) namas; namai; at home namie; to feel at home jaustis kaip namie; make yourself at homejauskitės kaip namie; to be at home (in) geraižinoti; 2) tėvynė; 3) prieglauda; 4) sport. įvartis; 2. a 1) naminis; home industrytėvyninė pramonė; 2) gimtasis (miestas); 3) vidaus (pvz., prekyba); Home Office Vidaus reikalų ministerija; Home Secretary Vidaus reikalų ministras; home trade vidaus prekyba; 3. adv namo; to bring smth home to smb įtikintinors; to go home a) eiti namo; b) perk. pataikyti

 • come home (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • drive home to (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • feel at home (v.) jaustis kaip namie
 • home education (n.) mokymas namie
 • hit home (v.) pataikyti į skaudžiausią vietą
 • home office (n.) pagrindinė būstinė
 • bring home to (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • home country (n.) tėvynė
 • home care (n.) priežiūra namuose
 • home computing (n.) buitinių duomenų apdorojimas
 • home base (n.) pagrindinė būstinė
 • at home (adv.) namie, savoje aikštelėje
 • at home () namo, namie
 • home ground (n.) tėvynė, natūrali aplinka, buveinė
 • accident in the home (n.) nelaimingas atsitikimas namie
 • home in on (pa)taikyti, pataikyti, taikyti
 • home rule (n.) savivalda
 • home-grown (adj.) savas, pačių išaugintas
 • home stretch (n.) tiesioji
 • home working (n.) namudinis darbas
 • home truth (n.) karti tiesa
 • run the home (v.) prižiūrėti namus
 • home-coming (n.) sugrįžimas, grįžimas, absolventų susitikimas, susitikimo vakaras, absolventų susitikimas/susitikimo vakaras
 • stay at home (v.) neišeiti iš namų, būti namie
 • home trade (n.) vidaus prekyba
 • home town (n.) gimimo vieta
 • strike home (v.) pataikyti į skaudžiausią vietą
 • home-made (adj.) namų darbo, naminis
 • motor home (n.) transportabilus stovyklautojų namelis
 • home help (n.) pagalba namie
 • cooperation in home affairs (n.) bendradarbiavimas vidaus reikalų klausimais
Paaiškinimas anglų kalba
 • (residence) where you live at a particular time
 • (housing) housing that someone is living in
 • (country, state, city) the country, state, or city where you live Type of: location
 • (baseball game) base consisting of a rubber slab where the batter stands; it must be touched by a base runner to score
 • (place where you) the place where you are stationed and from which missions start and end
 • (beginning) place where something began and flourished Type of: beginning
 • (environment) an environment offering affection and security Type of: environment
 • (social unit) a social unit living together
 • (institution) an institution where people are cared for
 • (put up) to provide with, or send to, a home Type of: house
 • (return) to return home accurately from a long distance Type of: return
 • (sports) used of one's own ground Topic: sports
 • (pertaining adjective) relating to or being where one lives or where one's roots are
 • (domestic) inside the country
 • (direction, home, family) at, to, or in the direction of one's home or family
 • (point aimed at) on or to the point aimed at
 • (fullest extent) to the fullest extent; to the heart

home sinonimai interior, internal, national, at home, homeward, homeward-bound, homewards, in, indoors, within doors, en famille, abode, almshouse, asylum, base, birthplace, country, country of origin, domicile, dwelling, dwelling house, establishment, family, fatherland, fireside, habitat, habitation, hearth, home base, home country, homeland, home plate, homestead, hospital, house, household, institution, menage, mother country, mother-country, motherland, native country, native land, nursing home, nursing-home, place, residence, rest home, sanatorium, plate, home base, home plate

Netoliese home esantys žodžiai