sight lietuviškai

sight vertimas 1. n 1) regėjimas; žvilgsnis; long sight toliaregiškumas; near/short sight trumparegiškumas; second sightaiškiaregystė; to get/catch sight of pamatyti; to lose sight of išleisti iš akių; užmiršti; at first sight iš pirmo žvilgsnio; at/on sight matant; pateikus; to know by sight pažinti iš matymo; in sight akyse, prieš akis, regimas, matomas; out of sight nematomas; out of sight out of mind priež. iš akių -- ir iš atminties; out of my sight!šalin iš (mano) akių!; within sightregėjimo ribose, matomas; 2) vaizdas, reginys; to see the sights apžiūrėti (miesto)įžymybes; sight unseen amer. už akių;2. v 1) pamatyti, pastebėti; 2) stebėti (žvaigždes); 3) taikyti

 • gun-sight (n.) taikiklis
 • come into sight (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • lose sight of (v.) pamesti iš akių
 • not by a blame sight (adv.) tikrai ne, jokiu būdu, nieku gyvu, žinoma, ne, visiškai ne
 • not by a long sight (adv.) tikrai ne, jokiu būdu, nieku gyvu, žinoma, ne, visiškai ne
 • out of sight (adj.) nebematomas
 • out of sight () fantastiškas, nematytas, neblogas, didžiulis, didžiausias, kaip ne šio pasaulio, nuostabus, puikus, aukščiausios kokybės, veriantis, labai vykęs, šaunus
 • second sight (n.) aiškiaregystė, aiškiaregystės dovana
 • sight-seer (n.) turistas, turizmo, ekskursantas, iškylautojas
 • sight-seeing (n.) įžymybių apžiūrinėjimas, kelionė, sukimasis, žiedinis trekas, trasa, áþymybiø apþiûrinëjimas
 • Iron sight Kryptukas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (visual percept) an instance of visual perception Type of: visual percept
 • (display) anything that is seen Type of: display
 • (sense modality) the ability to see; the visual faculty
 • (position) a range of mental vision Type of: position
 • (compass) the range of vision
 • (looking at) the act of looking, seeing, or observing
 • (large indefinite quantity) a large number, amount, or extent
 • (perceive) to catch sight of; to perceive with the eyes
 • (take aim) to take aim by looking through the sights of a gun (or other device) Type of: take aim

sight sinonimai appearance, batch, curio, curiosity, deal, eyesight, eyesore, field of vision, finder, flock, good deal, great deal, gunsight, gun-sight, hatful, heap, ken, lot, mass, mess, mickle, mint, mound, mountain, muckle, oddity, oddment, outlook, passel, peck, peculiarity, perception, pile, plenty, pot, prospect, quite a little, raft, range, rarity, scene, showplace, slew, spate, spectacle, stack, strangeness, survey, tableau, tidy sum, ton, view, viewfinder, view finder, vision, visual modality, visual sense, wad, outlook, prospect, Vision, spy

Netoliese sight esantys žodžiai