žiūrėti angliškai

žiūrėti vertimas 1. look; (į) look (at); ž. akis įsmeigus look fixedly/intently (at); peer (at); stare (at), gaze (at); ž. pjesę see the play; ž. į laikrodį look at the clock; ž. į veidrodį look at the mirror; ž. pro langą look out of the window; ž. kam į akis look into smb's eyes ; žiūrint iš šalies taking a detached view ;2. (ko) look after; ž. tvarkos keep order;3. (turėti kokią nuomonę) take (smth), regard; rimtai į ką ž. take smth seriously; draugiškai į ką ž. regard smb with favour; ž. mirčiai į akis look death in the face

 • (pa)žiūrėti, (pa)žvelgti (v.) cast a quick glance at, eye, glance at, have a dekko at, have a look, have a look at, look, look at, look on, pass one's eye over, peep at, take a look at, take a quick glance at
 • (į)žiūrėti, pažiūrėti į (v.) read, read off
 • pro pirštus žiūrėti (v.) pass over, connive at, turn a blind eye to, close one's eyes to, shut one's eyes to, connive
 • (pa)žiūrėti, stebėti catch, see, take in, view, watch
 • žiūrėti su įtarimu į () smell a rat
 • atidžiai žiūrėti (v.) peer
 • pagarbiai žiūrėti į () have respect for, admire, look up to
 • žiūrėti prisimerkus (v.) squint
 • žiūrėti į (v.) deem, see, consider, reckon, view, regard, behold, look on
 • įtariai žiūrėti į (v.) surmise, divine, distrust, mistrust, suspect
 • žiūrėti su panieka (v.) disparage, have a low opinion of, contemn, despise, scorn, disdain, have no use for
 • žiūrėti su panieka () turn up one's nose at
 • piktai žiūrėti (v.) glower, glare
 • nicināt (v.) disparage, have a low opinion of, contemn, despise, scorn, disdain
 • nicināt () look down on, look down one's nose at
 • žiūrėti pro pirštus į (v.) escape, fail, fail to, neglect, pretermit, omit, drop, miss, leave out, overlook, overleap
 • žiūrėti iš aukšto (v.) look down on, hold in contempt, reject, spurn, freeze off, scorn, pooh-pooh, disdain, turn down
 • žiūrėti iš aukšto () look down on, look down one's nose at
 • žiūrėti į ką rimtai () care about, attend to, take to heart, take seriously

žiūrėti sinonimai budėti, dairytis, dirsčioti, dirstelėti, ieškoti, išlįsti, įžiūrėti, laukti, pasirodyti, pažiūrėti į, pažvelgti, peržvelgti, saugoti, saugotis, žvilgčioti, žvilgsnis, žvilgtelėjimas, žvilgtelėti, apdrausti, apžiūrėti, garantuoti, kad, matyti, pažiūrėti, stebėti, suprasti, žvelgti į

Netoliese žiūrėti esantys žodžiai
Kiti žodžio žiūrėti vertimai