very lietuviškai

very vertimas 1. a 1) tikras; that is the very truth tai tikrai tiesa; 2) tas pats; that is the very one tai tas pats; 3) vartojamas daiktavardžio ar būdvardžio sustiprinimui: at that very moment tuo pačiu momentu; give me only a very little duok man tik truputėlį;2. adv 1) labai; very welllabai gerai; puikiai; very much labai, labai daug; 2) su neiginiu būdvardžiui ar prieveiksmiui teikia priešingą reikšmę: I don't sing very well aš blogai dainuoju; 3) vartojamas sustiprinimui: to the very last drop iki paskutinio lašo

 • at the very latest (adv.) iki, dar
 • very first (adj.) pirmas, pirma, ryškiausias, žymiausias, pagrindinis, svarbiausias
 • before (very) long netrukus
 • under (a person's) (very) nose iš po kieno nosies
 • very short-term financing (n.) labai trumpos trukmės finansavimas
 • very important person (n.) žymus, aukštas žmogus, aukštas pareigūnas
 • very much (adv.) dideliu mastu, labai, tikrai, daug, daugybė
 • very well (adv.) gerai, puiku!, gerai!
 • very well () visiškai geras, jau gerai, klausau, geros formos
 • The Very Best of Cher
 • Very Long Baseline Array VLBA
Paaiškinimas anglų kalba
 • (precise) precisely as stated Similar to: precise
 • (same) being the exact same one; not any other
 • (really)
 • (precisely so) precisely so

very sinonimai extreme, utmost, uttermost, identical, selfsame, absolutely, all, altogether, clean, completely, dead, downright, eminently, entirely, extremely, fully, greatly, highly, like anything, most, out, perfectly, quite, rattling, real, really, right, thoroughly, to one's fingertips, totally, to the bone, to the fingertips, uncommonly, up to the hilt, utterly, whole, wholly

Netoliese very esantys žodžiai