atrodyti angliškai

atrodyti vertimas 1. look like; look; jis gerai atrodo he looks well; ji atrodo kaip motina she looks like her mother ;2. (rodytis) seem; appear; strike (as) šnek.; jis atrodo protingas he seems to be clever , it seems (that) he is clever; tai atrodo neįtikima it seems unlikely, it's not likely

  • šauniai atrodyti () cut a dash
  • atrodyti kaip (v.) seem, look, appear, look like
  • atrodyti kaip () look like, resemble, take after

atrodyti sinonimai atrodyti kaip, būti panašiam į, kad, kad, pasirodyti, stoti prieš

Netoliese atrodyti esantys žodžiai
Kiti žodžio atrodyti vertimai