oneself lietuviškai

oneself vertimas pron 1) atitinka dalelytes - s, -si- sangrąžiniuose veiksmažodžiuose: to hurt oneself užsigauti, susitrenkti; to wash oneself praustis; 2) save, save patį; to do for oneselfdaryti sau; one knows oneself better than anybody pats save žinai geriau, negunors kitą; (all) by oneself vienas pats; be pagalbos; to come to oneself atsigauti; to keep oneself to oneself būti užsidariusiam; 3) (vartojamas kaip pabrėžiamasis įvardis) pats, patį, save patį; one should know it oneself reikėtų žinoti tai pačiam

  • cut oneself off (v.) artėti, trauktis
  • lower oneself (v.) nusižeminti, nusileisti, paminti savo principus
  • by oneself (adv.) tiktai, vienas, tik, vienišas, pats vienas, pats
  • ask oneself if (v.) stebėtis, nustebti, norėti žinoti

oneself sinonimai herself, himself, itself

Netoliese oneself esantys žodžiai